spekulera i nedgång på börsen

Spekulera i nedgång på börsen | Läs om hur du kan dra nytta av nedgång

Av historien lär vi oss att aktiemarknader och ekonomier runt om i världen rör sig i cykler. Oftast kulminerar relativt långa perioder av tillväxt och uppgång med kraftiga nedgångar av varierande längd.

Det är därmed befogat att fråga sig hur man som investerare ska positionera sig och spekulera i nedgång på börsen eller vid en nedgång för andra tillgångar som obligationer, råvaror, valuta/Forex och kryptovalutor.

Vi börjar först med en snabb genomgång av de mest välkända investeringsstrategierna för att spekulera i nedgång på börsen.

Vi går sedan vidare och fokuserar på fördelarna med CFD handel vid nedgång på börsen och/eller nedgång av andra tillgångar som till exempel index, aktier, kryptovalutor såsom Bitcoin, olja och guld.

Vanligt förekommande investeringsstrategier för nedgång

Bland de traditionella strategierna för investering och spekulation i nedgång på börsen finner vi bland annat blankning, ett slags lån av aktier såväl som om-positionering av investeringar till sparkonton eller räntefonder.

Ett annat traditionellt alternativ är för investerare att omplacera delar av sitt innehav till företag som är aktiva inom branscher som anses robusta vid konjunkturnedgång. Att investera i bear ETF:er som drivs med målsättningen att uppnå avkastning vid nedgång är ytterligare ett alternativ och likaså är investeringar i hedgefonder. Det här är något som passar mycket bra för dagliga spekulationer i nedgång av börsen.

Det är också vanligt förekommande att handla med derivatinstrument som aktie-och indexoptioner, eller terminer för att försäkra en investeringsportfölj mot kursnedgångar. Det här är något som kräver lite mer förklaring och som kan vara en möjlighet som investering för dig som spekulerar i nedgång på börsen.

Låt oss se lite närmre på vad investering i räntesparande och blankning innebär:

Sätt in pengarna i räntesparande

Om du säljer när börsen går ned och lyckas få ett sparande med hög ränta kan det bli en god investering. Det kan också fungera att sätta in pengarna på en svensk kort räntefond. Här är det förstås viktigt att hitta ett alternativ med låg avgift.

Fördelen med denna investeringsstrategi är att du behåller ditt kapital. Du kan inte räkna med stor avkastning. Sparande är sällan något som gör folk till miljonärer men det här kan ändå ses som ett säkert alternativ som gör att du undviker ytterligare förluster.

Blankning

När du väljer att blanka aktier så kommer du i grund och botten att låna aktier av någon annan för att sälja dessa på börsen. Du väntar på att det blir nedgång och köper då tillbaka samma aktier men till den lägre kursen. Därefter lämnar du tillbaka aktierna och du får behålla det du vann med affären.

Det är ganska vanligt att börsmäklare har system för den här typen av investeringsstrategi. De kan hjälpa dig med blankning. En fördel är att du inte själv måste äga aktierna som du spekulerar i. Men risken ligger förstås i att du kan förlora pengar på detta och då är det du som ska stå för mellanskillnaden.

Spekulera i en negativ prisutveckling på börsen med CFDer

CFDer är kontrakt som låter investeraren spekulera i prisförändringar i underliggande tillgångar som till exempel aktier och index. Då prisförändringar kan ske både upp-eller ner är det möjligt att positionera sig i CFDer i tron om att börsen kommer att falla.

Investera i sell/sälj eller kort/short CFDer om du tror på en börsnedgång

En investering i CFDer i tron om att den underliggande aktien eller indexfonden ska falla i värde görs genom att gå in “short” eller sell. Detta innebär att investeraren spekulerar i en nedgång av den underliggande tillgången och kommer att gå med vinst om tillgången faller i värde sedan short/sell transaktionen genomförts.

Spekulera i nedgång på börsen med hävstång

CFD-mäklare erbjuder investerare att spekulera i CFDer med hävstång. Detta innebär att du som investerare kan exponera dig mot en aktie med mindre kapital tack vare den erbjudna hävstången. Hävstång angivs som ett ratio, till exempel 1:10.

Det är viktigt att understryka att hävstång är ett alternativ för investeraren och inte ett måste. Du bör alltid fundera på om du verkligen vill ta denna risk eller inte. Det här är en form av lån och därmed också en risk för att förlora pengar.

Det kan förstås vara en stor fördel att kunna spekulera i nedgång i aktieindex och andra tillgångar med denna hjälp. Har du kunskapen men inte rätt budget är CFD med hävstång en möjlighet. Risken ligger förstås i att du kan förlora både kapital och lån och därmed kommer fattigare ur affären.

Om du ska spekulera i nedgång av tillgångar av olika slag är det inte så dumt att välja en börsmäklare online som ger dig säkerhetsverktyg. Det kan innebära att du sätter gränser för förluster. Det är förstås också viktigt att spekulera i nedgång i aktier med en rimlig budget. Detta oavsett om du faktiskt handlar aktier eller handlar med CFDer.

Inte bara svenska börsen (OMX) – Spekulera i nedgång i en rad underliggande tillgångar globalt med CFDer

Handel med CFDer öppnar upp globala marknader och en rad olika underliggande tillgångar för investeringar. Våra rekommenderade CFD-mäklare erbjuder CFDer kopplade till en rad olika valutor, råvaror, kryptovalutor och obligationer, med konkurrenskraftiga hävstänger.

Den som tror på en nedgång i en specifik tillgång eller en marknad behöver alltså inte begränsa sig till de vanligt förekommande investeringsstrategierna vid nedgång som beskrivits tidigare.

Inte heller behöver investerare som eftersöker exponering mot globala marknader och tillgångar utöver svenska aktier och index begränsa sig själva till den svenska börsen.

CFD handel öppnar alltså upp möjligheter för investerare, stora som små, att positionera sig globalt. Detta även under oroliga tider.

Nedgång som innebär förlust för de som äger tillgången kan innebära vinst för dig som spekulerar i dess nedgång. Med CFD-handel kan du ju även spekulera i nedgång av kryptovalutor som Bitcoin.

Variationen är stor och du finner lätt det område som du verkligen kan något om. Det är ju A och O när du vill spekulera i nedgång i valutor, aktier, råvaror och mer. Din kunskap i kombination med din förmåga att analysera är det som avgör hur det går.

Hur kan du snabbt bli bättre på att spekulera i nedgång på börsen?

För att lyckas med att spekulera i nedgång av aktieindex och andra tillgångar gäller det förstås att du blir bra på att förutsäga vad som kommer att hända på marknaden som du spekulerar i.

Det kan kännas lite dystert att tänka på att det bara är lite mer än hälften av alla de som handlar med aktier som förstår när börsen är på väg att vända. Det här kräver både kunskap och erfarenhet.

Om du är ny på att spekulera i nedgång på börsen så kan det förstås upplevas som mycket svårt att klara av detta. Men det finns en hel del hjälp att tillgå och du kan absolut bli bättre på att iaktta och förstå när det är på gång att röra sig nedåt.

Några tips för olika typer av spekulering:

Spekulera i nedgång i aktieindex

För att spekulera i nedgång av aktieindex gäller det förstås att hålla koll på vad som händer med dessa index. Det vanligaste är att aktieindex räknas ut genom att man ser på börsvärdet för de företag som inkluderas i indexet.

De företag som har ett större värde väger tyngre än de som har ett lägre värde. På grund av detta är det så att de större företagen som finns i ett index påverkar indexet rörelse mest. Betyder det att du bara måste se på de stora företagens utveckling för att förutse vad som händer med indexet?

Nej, så enkelt är det förstås inte men det är en tumregel att komma ihåg. Händer det något plötsligt med ett av de större bolagen som finns i ett index som du spekulerar i är det givetvis något som du ska ta som en signal. Dessutom kan det vara så enkelt att indexet går ner direkt efter utdelning hos ett eller flera av de stora bolagen som finns i det.

Spekulera i nedgång av olika tillgångar

Vad gäller tillgångar är efterfrågan och tillgång nyckelord. Det gäller att förstå den här dansen och vara väl medveten både om hur det har sett ut förr och vad som är på gång. Det kommer förstås att spela roll om tillgången du spekulerar i är en råvara, aktie eller valuta.

Fast det finns också gemensamma nämnare som ekonomisk politik. Det gäller att fokusera på den tillgång som du har valt att spekulera i. Ta reda på vad som normalt sett innebär en nedgång för tillgången och håll utkik efter triggers som skulle kunna leda till en prisförändring som innebär en vinst för dig.

Spekulera i nedgång av aktier

Med aktier är det till exempel känt att de gärna sjunker direkt i samband med utdelning. Det kan vara något att minnas då du ska spekulera i nedgång i aktier. Det finns förstås andra mycket viktiga parametrar.

Värdet på aktier har att göra med bolagets förväntade vinst eller förlust. När en förlust förväntas sjunker värdet. Det gäller alltså att hålla utkik efter förväntade förluster. Det här kan vara lättare sagt än gjort. Du måste förstå vad som kan leda till förluster för bolaget. Det kan vara allt från politik till väder och vind.

Spekulera i nedgång av kryptovalutor

När du ska spekulera i nedgång av kryptovalutor som till exempel Bitcoin så gäller det först och främst att förstå hur valutan fungerar och vad som får den att blomstra. I början av år 2021 blev det ett ras för Bitcoin vilket berodde på Kinas beslut att förbjuda kinesiska banker från att hantera valutan.

Tvärtom har det ju gått uppåt för den här valutan då stora företag valt att hantera och investera i den. Det kan alltså vara klokt att hålla lite koll på varningar eller på länder som liksom Kina väljer att förbjuda hantering för att förutspå en nedgång.

Bitcoin är kungen på täppan men den här kryptovalutan är inte immun mot konkurrens. När du ska spekulera i nedgång av kryptovalutor får det förstås betydelse vad som händer med olika valutor.

Spekulera i nedgång av fiat-valutor

Kommer USD att gå upp eller ner under kommande timmar och dagar? Det är en fråga som inte behöver vara så svår att få svar på. Idag är det många som spekulerar i dollarns rörelse. Det betyder att det finns en hel del tips att få.

När seriösa aktörer säger att dollarn är på väg ner är det inte en så stor risk att ta att investera i detta. Men det finns ju fler valutor att spekulera i. Just valutor är tacksamma instrument för att spekulera i nedgång av valuta med CFD. Det rör hela tiden på sig och även en minimal rörelse kan innebära en fin vinst för dig.

Spekulera i nedgång av ETF:er

En ETF är samma sak som en fond som du kan handla på en börs. Du handlar inte med ETFer för en längre period. På grund av den dagliga om-balanseringen och avgift så är det här ett instrument som passar perfekt för dagliga spekulationer.

Om du ser en snabbare börsnedgång som pågår under några dagars tid kan det vara hög tid att spekulera i nedgång av ETFer. Detta särskilt när det rör sig om en period där det inte finns några plusdagar mellan minus-dagarna.

Spekulera i nedgång av råvaror

Råvaror minskar i pris när det finns gott om varan och få vill ha den och tvärtom. För att spekulera i nedgång av råvaror måste du se på saker som köpkraft, prisutveckling och även hur det fungerar med källan till råvaran.

Här kan ekonomisk politik och lagar också få betydelse. Om kostnader för handel av varan du vill spekulera i går upp eller ner kan det påverka varans värde. Sedan är det förstås så att vissa typer av råvaror kan ses som mer konstanta.

Guld är en råvara som inte påverkas av väder och vind som till exempel vete gör. Nötkött är en råvara som kan påverkas av väder som vete såväl som av lagar och skatter på köttindustrin. Dessutom är det viktigt att se på hur vissa råvaror är säsongsbundna och enbart aktuella för kortare tidsperioder.

Dra nytta av hjälp på CFD mäklarnas handelsplattformar

Missa inte att du kan använda dig av en hel del hjälpverktyg på bra mäklarnas plattformar. Det här är också en form av strategi för att lyckas. Det kan vara allt från att få en app som hjälper dig med analys av prisutveckling till möjligheten att kopiera vad erfarna traders gör. Med verktygen som erbjuds kan du avancera mycket snabbare.

Hjälpen du får kan också vara något som gör det mycket roligare att spekulera i nedgång på börsen. Du får en bredare bild av marknaden och det här kan leda till att du i förlängningen utvecklar sin trading och får ut mycket mer av den.

Vilka tillgångar bör du spekulera i?

För att du ska lyckas med spekulation i nedgång på börsen är det förstås viktigt att du väljer ett område som du känner dig insatt i. Även om du just nu inte är expert bör du vara tillräckligt intresserad för att bli det.

Med ett naturligt intresse av företagande och ekonomi så faller det sig också naturligt att du hänger med i vad som händer. Du minns vad som påverkade värdet på aktier tidigare och då blir det enklare för dig att spekulera i nedgång av aktier.

Ett intresse och förmågan att söka mer information är något du ska ha för att lyckas med din spekulation i nedgång av aktieindex, aktier och alla andra tillgångar. Det tar tid att bli varm i kläderna så lite tålamod är också på sin plats.

Men det allra sämsta du kan göra är att spekulera i nedgång av tillgångar som du har noll intresse av. Då är risken stor för att du kommer att ha fel vilket i det långa loppet kan leda till onödigt stora förluster.

Vi hoppas att vår artikel om spekulation i nedgång på börsen har gett dig den information du behövde för att komma igång med den här typen av handel.

Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de bästa CFD mäklarna vi rekommenderar för att ta del om del av deras utbildningsmaterial och läsa mer om hur du kan spekulera i nedgång:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Share