att handla med CFD

Att handla med CFD | En introduktion i CFD handel 2024

I takt med att intresset för att handla aktivt på den globala finansmarknaden växer sig allt större i Sverige så har även intresset väckts för att handla med CFD.

Att handla med CFD har sedan 1990-talet varit ett välanvänt handelsverktyg hos professionella traders som de senaste tio åren öppnats upp även för mindre aktörer och aktiva placerare.

Contract for Difference / Kontrakt för mellanskillnaden

En CFD (Contract for Difference) eller ett kontrakt för mellanskillnaden, är ett derivatinstrument som speglar prisförändringen i den underliggande tillgången som även går under namnet CFD-instrument eller finansiella instrument.

Att handla med CFD innebär att de två partnerna, CFD-mäklaren och handlaren, överenskommer om att utbyta skillnaden i tillgångens värde som sker mellan tidpunkten då CFD-kontraktet öpnnas och då det stängs.

Att handla med CFD innebär med andra ord att placeraren inte själv äger tillgången utan spekulerar i om tillgången kommer att öka eller falla i värde och kan göra detta utan att äga den underliggande tillgången i fråga.  Detta eftersom varken utfärdaren eller köparen av kontraktet äger tillgången i fråga utan partnerna enbart handlar i prisskillnaden med hjälp av kontraktet.

Då ingen fysisk transaktion av tillgångar sker är det därför möjligt att positionera sig i hundratals olika tillgångar från hela världen som exempelvis aktier, råvaror som olja och guld, olika aktieindex som exempelvis OMX eller en rad olika valutapar som till exempel USD/SEK och EUR/USD.

Hur fungerar CFD handel

När man öppnar en position i en CFD har man två alternativ.

Om man tror på att den underliggande tillgången kommer att öka i värde då öppnar man en köpposition. En köpposition kallas även för att gå lång. Ett sådant  köp-kontrakt kommer då att stiga i värde när den underliggande tillgångens pris stiger i värde. Då CFD-kontrakt reflekterar prisförändringen till fullo, följer alltså värdet på kontraktet priset på den underliggande tillgången.

Om man tror på att den underliggande tillgången kommer att falla i värde ja då öppnar man en säljposition som även kallas för att gå kort. Ett sådant sälj-kontrakt kommer då att stiga i värde när den underliggande tillgångens pris faller i värde.

Men vad händer då om priset på den underliggande tillgången inte rör på sig eller rör sig väldigt lite?

Vi börjar först med att titta på vad som sker om priset på tillgången inte utvecklas.

Om priset på den underliggande tillgången står stilla så förändras inte värdet på CFD-kontrakten, oavsett om det rör sig om köp- eller säljkontrakt och till skillnad från från de flesta andra derivatinstrument så urholkas värdet inte heller med tiden.

Men, positioner som hålls över över natten kan innebära att CFD-mäklaren tar ut en ränteavgift. Därtill tar mäklare en spread på kursen vilket innebär att ett en viss rörelse på den underliggande tillgången krävs för att man som placerare ska kunna täcka spreaden.

Vad händer då om man väljer att handla med CFD och den underliggande tillgången rör sig väldigt lite?

Ett viktigt koncept inom CFD handeln är hävstångseffekten eftersom CFD-kontrakt är ett kontrakt med hävstångseffekt. Det innebär att man kan öppna positioner och spekulera för mer än det faktiska kapital som används.

Detta innebär att även små prisförändringar kan resultera i stora vinster eller förluster. Så även en mindre prisförändring kan innebära en större avkastning på det insatta kapitalet.

Detta är en av anledningarna till att handel med CFD är så populärt bland daytraders då deras målsättning är att spekulera på kort sikt och ofta nöja sig med mindre prisfluktuationer.

Redo att börja handla med CFD? Vi rekommenderar följande CFD-mäklare för handel på svenska:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Att handla med CFD – vad är fördelarna?

Det finns ett flerta fördelar med att handla med CFD. Nedan går vi igenom de mest grundläggande.

Enkel prissättning

Prissättningen på ett CFD-kontrakt följer priset på den underliggande tillgången. Man slipper alltså krångliga uträkningar som krävs för de flesta andra derivatinstrumenten.

Enkel handel

Det går enkelt och snabbt att utföra transaktioner och det är tydligt vad som ska göras. Tror man på en uppgång så öppnar man en köp-position. Tror man på en nedgång så öppnar man en sälj-position.

Handla med mindre kapital

Eftersom CFD-kontrakt har en inbyggd hävstång så innebär det att du kan spekulera för mer än ditt faktiska kapital. Beroende på vilken tillgång du handlar med så lite som 2-20% av den totala kostnaden för en position.

Minsta insättningen hos de flesta CFD-mäklare är även låg. Hos exempelvis Skilling är minsta insättningen bara 1000 SEK.

Möjligheten att handla på världens alla marknader från en och samma handelsplattform

De flesta CFD-mäklare erbjuder produkter på alla världens största marknader. Det innebär att man kan handla med hundratals olika tillgångar från världens alla hörn – allt detta via en och samma handesplattform.

Stort utbud av tillgångar att handla med

Att handla med CFD öppnar upp möjligheten för att handla i en rad olika tillgångar – allt ifrån aktier, index, valutor, råvaror och ETF:er.

Spekulera i både upp- och nedgång

Att positionera sig för en uppgång kan göras hos de flesta nätmäklare. Men vad ska man då göra om man tror på en nedgång?

Som beskrivits ovan så kan man med hjälp av en CFD positionera sig lika enkelt för en uppgång som en nedgång. Detta är ett bra alternativ, även för den som äger aktier och vill hedga sitt aktieinnehav mot en nedgång.

Sammanfattning

Fördelarna med att handla med CFD är bland annat lägre kapitalinsats, access till den globala finansmarknaden, och möjligheten att positionera sig för både en upp- och nedgång

Vi hoppas att vår artikel om CFD har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de CFD-mäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial för att läsa mer om hur du kan handla med CFD:er:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Share