Handla aktier

Handla Aktier | Så handlar du svenska och utländska aktier med hävstång

Att handla aktier är mycket populärt i Sverige. De flesta av oss i Sverige äger aktier – antingen indirekt via till exempel pensionssparande eller direkt genom långsiktiga aktieplaceringar.

Men det finns även en annan grupp – en grupp som är intresserad av att aktivt handla aktier med en kortare placeringshorisont.

Denna artikel fokuserar på aktiv handel med aktier och de unika möjligheter som CFD-handel med aktier för med sig – möjligheter som de flesta banker och aktiemäklare på nätet inte har.

Aktiehandel i Sverige – kort bakgrund

Undersöker man statistik över det unika aktieägandet visar statistik från 2019 att 18,3% eller knappt vart femte svensk äger aktier. Av dessa 1,9 miljoner privata aktieägare är män i åldrarna 51-60 den största gruppen aktieägare.

En tydlig trend under de senaste åren är ett ökat aktieägande hos åldersgrupperna 21-30 och 31-40 år. Trots ökat aktieägande har den förstnämnda gruppen förblivit underpresenterad.

Att svenskar i de yngre åldersgrupperna är underrepresenterade bland svenska aktieägare ter sig naturligt. Att handla med aktier kräver investeringskapital, tid och erfarenhet.

Konceptet som styrt synen på aktiehandel genom åren har varit att man ska investera i aktiemarknaden med en medel till lång placeringshorisont och investera passivt.

Till en viss utsträckning har det ovannämnda tillvägagångssättet varit framgångsrikt för många. Historiskt sett har framförallt den svenska aktiemarknaden utvecklats positivt och genererat värde till aktieägare som valt att handla aktier på lång sikt.

Så förvisso kan man uppnå framgång om man handla aktier med lång placeringshorisont men detta tillvägagångssätt passar inte alla.

Sedan ett par år tillbaka har en annan grupp av aktieägare vuxit sig allt större – privatpersoner som valt att aktivt handla aktier med en kort placeringshorisont och med fokus på kortvariga spekulationer i prisrörelser.

Ofta rör det sig om positioner som öppnas och stängs under en och samma handelsdag. Det finns även många privatpersoner som valt att handla aktier med en placeringshorisont på ett par dagar eller veckor – ofta i samband med större marknadsrörelser.

Redo att börja handla aktier med CFDs? Vi rekommenderar följande CFD-mäklare för handel på svenska med aktier:

Skilling - Bästa Mäklaren 2023 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

 

Hinder för att handla aktier aktivt hos banker och aktiemäklare på nätet

Förusättningarna för att aktivt handla aktier men en kort placeringshorisont har förbättrats år efter år.  Tack vare den teknologiska utveckligen har vi idag tillgång till en rad utmärkta handelsplatformar.

Förvisso erbjuder banker och nätmäklare välutvecklade handelsplatformer för traders, men de har nödvändigtvis inte anpassat utbudet och sina lösningar för de som handlar aktier aktivt.

Det finns ett par återkommande problem som de flesta stöter på när de handlar aktier aktivt hos sin bank eller nätmäklare. Dessa problem påverkar deras möjligheter att handla aktier optimalt på ett sätt. Det är framförallt det begränsade utbudet och låga omsättningen i ett flertal aktieslag som begränsar möjligheterna för daytradern eller den aktiva aktieplaceraren.

Nedan går vi igenom sex begränsningar som gör det svårt att optimera handel med aktier hos banker och aktiemäklare på nätet.

1. Låg omsättning i aktien du vill spekulear i med låg likviditet som resultat

Du är intresserad av att handla i en aktie men dess omsättning låg. Därmed finns en stor risk att du inte kommer att kunna avyttra din position så snabbt som du önskar. Detta kan påverka din likviditet negativt och kan blir svårare för dig att positionera dig i andra aktier.

2. Begränsat utbud av utländska aktier

Du vill handla utländska aktier men de finns inte med i din bank och/eller nätmäklare utbud.

3. Svårt att handla aktieposter med lite kapital

Ditt kapital är begränsat eller så vill du kanske inte låsa in mer kapital än nödvändigt – men du vill ändå handla aktier. En lösning är då att handla aktier med hävstång. Dock erbjuder banker och nätmäklare inte alltid hävstång. Ofta är hävstång begränsad till ett par olika aktieslag och med höga krav.

4. Aktiehandel begränsad till börsens öppettider

Du vill handla aktier även efter stängning av börsen men eftersom nätmäklare och banker fokuserar på Stockholmsbörsen begränsas dina möjligheter att handla aktier.

5. Svårt att skydda din aktieexponering mot en nedgång

Ditt aktieinnehav faller i värde och du vill skydda dig mot nedgången. Ett strukturellt problem med aktier är just att det är svårt att hedga sig mot en fallande aktie eller börs med hjälp av att köpa mer aktier.

6. Litet utbud och låg omsättning på bear-certifikat och säljoptioner

Du försöker att skydda din aktieexponering mot en nedgång genom att handla bear-certifikat eller säljoptioner. Dock upptäcker du att samma problematik gäller för certifikat och optioner som för många aktier – utbudet och omsättningen är låg.

Bättre förusättningar – handla aktier med CFDs

Du kan uppnå bättre förutsättningar för att handla aktier och undvika de ovannämnda problemen genom att handla aktier med CFDs hos en välrenomerad CFD mäklare.

Att handla aktier med CFDs innebär att du handlar med CFD-kontrakt som följer värdeutveckligen av den underliggande aktien.

Nedan går vi igenom de fördelar du kan tillgodose dig om du är intresserad av handlar aktier med CFDs. Dessa fördelar är svarar just på de brister som vi tidigare identifierat hos banker och nätmäklare för den som handlar aktier aktivt.

Omedelbara avslut och hög likviditet

Du köper och säljer CFDs direkt från och till din CFD-mäklare. Detta innebär omdelbara avslut och hög likviditet.

Du behöver alltså inte vänta på att en annan aktiespekulant väljer att köpa eller sälja till det pris som du önskar.

Enormt stort ubud av utländska aktier

Du handlar enkelt och snabbt i en stor mängd utländska aktier med CFDs eftersom CFD-mäklare har ett internationellt fokus som inkluderar marknader från hela världen. Du är alltså inte begränsad till stockholmsbörsen.

Handla aktier med hävstång

Med en minsta insättning på endast 1000 svenska kronor kan du börja handla aktier med CFDs hos Skilling.

Skilling erbjuder en hävstång för aktier på 30:1. Detta innebär att man för 1000 svenska kronor kan handla aktier med CFDs för 30 000 svenska kronor.

Handla aktier dygnet runt

Hos CFD-mäklare kan du handla med aktier med CFDs mer eller mindre dygnet runt då CFD-mäklare erbjuder ett  stort internationellt utbud av aktier.

Hedge dina aktiepositioner

Du hedgar enkelt och snabbt ditt aktieinnehav mot en nedgång genom att positionera dig i en sälj-CFD i den aktie som du äger.

Handla aktier snabb och enkel

Du handlar aktier med CFDs snabbt och enkelt då avsluten är omdelbara och handeln sker mot din CFD-mäklare. Du behöver alltså inte ta aktieomsättningen i beaktning.

Handla aktier med låtsaspengar – prova på gratis med ett demo konto

Vill du först prova på med att handla aktier med låtsaspengar så är det möjligt genom att öppna ett konto hos en av våra rekommenderade CFD-mäklare.

Du får då tillgång till ett demo konto där du kan handla aktier med låtsaspengar utan någon tidsbegräsning.

För dig som direkt vill handla aktier med låtsaspengar med CFDs rekommenderar vi Skilling. Gå vidare till Skilling genom att klicka här.

Alternativt, läs mer om de bästa CFD-mäklarna 2020 på svenska i vårt stora mäklartest.

Share