Reklaminformation till våra läsare: Denna artikel inkluderar sponsrade reklamlänkar till våra mäklarpartners. CFDHandelSverige.se använder intäkter från dessa sponsrade länkar för att förbättra och förnya vår site.

Välkomna till CFD Handel Sverige!

CFD Handel Sverige drivs av ett gäng entusiaster av CFD-handel och vi har tradat CFD under de senaste fem åren. Vi är också övertygande om att det finns ett bättre handelssätt för finansiella instrument än de vanliga svenska nätmäklaren som tar ut relativt höga avgifter för varje handel du gör. Vi vill förklara hur CFD-handel fungerar men sen är det givetvis upp till dig själva att ta beslutet om denna investeringsform är bäst för dig.

Vi vill att informationen på vår webbplats skall bli en win-win, du får tillång till en handelsplattform, vi kan hålla vår sida upp och branden kan förse dig med en bättre handelsupplevelse desto mer kunder som kommer in till plattformen.

Våra senaste artiklar:

CFD och stoppgränser

Att bestämma var den optimala stoppgräns för en CFD-trade skall sättas på är en av de vikigaste faktorerna för ett en lönsam utgång för…

handelskurva

Vad är fördelarna och nackdelarna med att handla med ett demokonto? Vi har sammanställt en snabb lista: Nästan alla CFD-leverantörer erbjuder demokonton. Demonstrations- eller…

Hur framgångsrika CFD Handel går till

En övergripande lista på hur framgångsrika CFD-traders tänker: De färdigheter som fungerar i ett vanligt företagsprojekt är inte nödvändigtvis användbara vid CFD-handel. Att vara…

CFD Handel och känslor

Lär dig hantera dina känslor under CFD-handel: Ett av de största misstagen som du kan göra som handlare är att tillåta mänsklig natur…

riskhantering för CFD Handel

Här presenterar vi nyttiga tips för riskhantering med CFD: Det finns ingen typ av handel som inte har någon riskfaktor. Jag har aldrig känt till…

korta CFD Handel med positioner

Lär dig hantera dina känslor under CFD-handel: Ett av de största misstagen som du kan göra som handlare är att tillåta mänsklig natur…

Vad är CFD handel?

CDF är handel med flexibla CFD kontrakt eller Contract for Differance som möjliggör kort- och långhandel, hävstångseffekt och hedga dina handelspositioner till än mindre kostnad än traditionell handel med aktier, certifikat, fonder eller terminer.

Du som CFD-handlare igår ett kontrakt med din CFD-mäklare där du som köpare och mäklaren som säljare måste betala mellanskillnaden mellan köp- och säljpriset för det instrument som handlas.

Priset för CFD-instrumenten reflekterar de prisändringar på de underliggande instrumenten så som aktier, råvaror, ETF:er, index, kryptovalutor eller obligationer. En handlare kan gör vinst genom just dessa prisändringar och köparen och säljaren i en CFD handel kommer överens om att byta skillnaden mellan öppnings- och avslutsvärdet utan att äga den underliggande tillgången.

Den underliggande principen bakom CFD-handeln är din spekulation om priset på en tillgång kommer att öka eller minska i värde.

En CFD-handlare spekulerar inom handelstrender som råder just för tillfället och köper eller säljer en kvantitet av CFD-kontrakt. Här handlar vill utgå ur traden så räknas nettovinsten eller nettoförlusten ut gånger de antal CFD-kontrakt som ingått i just den handeln. Vinster betalas ut direkt till handlarens CFD-konto och förluster dras av mot det kapital som finns i handelskontot.

Eller uttryckt enklare, om en handlare går långt (tror att kursen kommer gå upp och köper CFD-kontrakt för uppåtgående) och kursen mycket riktigt går upp kommer CFD-handeln att gå med vinst.

Ett praktiskt exempel på en CFD-handel

Säj att du vill handla med olja och specifikt typen Brent-olja. Istället för att köpa fysisk olja genom exempelvis terminsmarknaden kan du köpa en eller flera CFD för olja genom en CFD-mäklare.

Du tror att priset på olja kommer att gå upp eftersom en nyhetshändelse beskriver en ökad efterfrågan på olja. Därför vill du gå långt i handeln och köpa olje-CFD till 73.21 USD per fat. Du vill gå in med 300 dollar i traden och dessa finns tillgängliga på ditt handelskonto.

Det är vid detta tillfälle hävstångseffekten inom CFD handel blir väldigt viktig. Om du skulle investerat i fysisk olja skulle dina 300 dollar endast räcka till 4,15 fat men med en CFD kan du använda hävstångseffekten för att köpa mer olje-CFD:er till en mindre marginal (marginalen i detta fallet är ditt eget kapital kontra hävstångseffekten).

Eftersom CFD-mäklaren erbjuder dig hävstång på 1:10 (eller 10 gånger ditt eget kapital) kan du nu köpa olje-CFD:er för hela 3000 USD. Detta ger dig en handelsvolym på 41,5 fat istället för 4,1 fat om du skulle köpt fysisk olja.
Marknaden rör sig i den riktning som du trodde (alltså uppåt i pris) och priset når 74.72 USD per fat två timmar efter att du ingått i handeln. Eftersom du köpte 41 fat genom hävstång skulle din vinst vara 61,91 USD (74,72 – 73,21 x 41).

Denna här olje-traden skulle var drygt 10 gånger mer lönsam än om du hade handlat med fysisk olja. När du stängde handeln skulle mäklaren sätta in din vinst på ditt konto och du kan antingen ta ut den eller använda den för en större nästa handel.

Vad är fördelarna med CFD handel?

Handlare kan gå långt eller kort – CFD-kontrakt är ett sofistikerad dock lättanvänd handelsinstrument som tillåter CFD-handlare att både gå långt eller kort i sin handel. Korthandel (eller short trading på engelska) kan öka lönsamheten i många handelssystem eftersom handlaren kan göra vinst även vid fallande priser på marknaden. 

Om du tror att värdet på en CFD kommer gå upp så kan du köpa CFD:en till det högre köppriset men om du tror att priset kommer att gå ner (och du fortfarande vill tjäna på detta) kan du ingå i affären genom det lägre säljpriset. Om värdet går ner när du har en kort handel på gång kommer du gå med vinst och tvärt om.

Alla marknader i ett konto – Till skillnad från exempelvis Avanza och Nordnet så får du genom CFD-mäklaren tillgång till att handla på nästan alla marknader i hela världen med alla typer av underliggande tillgång som finns på dessa såsom aktier (inklusive svenska), råvaror, ETF:er (börshandlande fonder), index, valutapar och obligationer.

Utnyttjandet av hävstångseffekten – Handlare kan använda hävstångseffekt för att handla med större positioner utan binda upp mycket av sitt eget kapital. Hävstångseffekten gör det möjligt att göra större vinster på endast små prisändringar på den underliggande tillgången.

Och vad är nackdelarna?

Riskfylld handel – Hävstångseffekten är det dubbel eggat svärd och pris som du kan göra högre vinster med den kan dina förluster också bli större. Tänk på att endast använda så mycket hävstång som du har råd med om marknaden går emot dig.

EU och dess finansstyrningsråd ESMA införde nyligen regler som gör det mindre riskfyllt att handla med CFD bland annat begränsning av hävstång för mer oerfarna nybörjare. Detta gör det möjligt för att dra nytta av fördelarna med CFD handel.

Vad innebär hävstångseffekten inom CFD handel?

Hävstångseffekten är en funktion som innebär att du kan få större exponering på en marknad än det kapital du har för att börja en specifik CFD-handel. Hävstångseffekten kan öka dina vinster men också öka dina förluster.

Hävstång är en av de viktigaste verktygen en CFD-handlare kan använda för att dra fördel av små prisändringar, växla mellan affärer och framför allt få kapital att arbeta hårdare och på fler ställen.

Själva hävstången erbjuds till alla CFD-handlare av mäklaren genom handelskontot men det är viktigt att poängtera att det är frivilligt att använda den. I själva verket kan det vara bra använda noll hävstång som nybörjare för att bli varm i kläderna innan de större affärerna görs.

Hävstångens storlek beror på det instrument du väljer men brukar ligga på 2 gånger ditt kapital på högvolatila instrument som exempelvis kryptovalutor till 30 gånger ditt kapital för lågavolatila instrument som indexhandel eller obligationer.

Hävstång anges ofta som en multiplikator på ditt kapital i strukturen 1:30 vilket innebär att med denna hävstången kan du få göra trades med 30 gånger ditt kapital. Har du 5000 kr på ditt handelskonto kan du trada med 150 000 kr.

Vad är en spread?

Inom CFD-handeln så är en spread skillnaden mellan köp- och säljpriset för ett instrument. Köppriset kommer alltid vara lägre än säljpriset och det underliggande marknadsvärdet kommer oftast att ligga mitt emellan köp- och säljpriset.

Där din trade har är inlagd och priset rör sig i den riktning som du vill bortom spreaden kommer du att göra vinst. Spreaden är det handlare måste betala för till CFD-mäklaren för handel.

Användarvillkor

För att använda CFDHandelSverige.se ber vi dig noga läsa igen och godkänna följande använda användarvillkor:

Riskvarning: Jag som användare av CFDHandelSverige.se är införstådd med att CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 76.2% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med någon av våra mäklarpartners. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ansvarsfrihet: Jag som användare av CFDHandelSverige.se är införstådd med att information, detaljer, bilder, grafik och artikelförfattarnas åsikter som presenteras på CFDHandelSverige.se är inte finansiell rådgivning utan generell information om CFD. Du bör alltid noggrant överväga och metoder och förhållningssätt till CFD som presenteras i våra artiklar passar just dig och din riskprofil. CFDHandelSverige.se kan inte hållas juridiskt ansvariga för eventuella förluster och skador som eventuellt kan uppstå genom att förlita sig på information eller åsikter som presenteras på CFDHandelSverige.se. Jag som användare av CFDHandelSverige.se är införstådd med att information som finns på CFDHandelSverige.se är inte uppdaterad varje dag och kan i vissa tillfällen inte vara korrekt.