Välkomna till CFD Handel Sverige!

CFD Handel Sverige drivs av ett gäng entusiaster av CFD-handel och vi har tradat CFD under de senaste fem åren. Vi är också övertygande om att det finns ett bättre handelssätt för finansiella instrument än de vanliga svenska nätmäklaren som tar ut relativt höga avgifter för varje handel du gör. Vi vill förklara hur CFD-handel fungerar men sen är det givetvis upp till dig själva att ta beslutet om denna investeringsform är bäst för dig.

Vi vill att informationen på vår webbplats skall bli en win-win, du får tillång till en handelsplattform, vi kan hålla vår sida upp och branden kan förse dig med en bättre handelsupplevelse desto mer kunder som kommer in till plattformen.

Våra senaste artiklar:

hävstång

En central funktion inom CFD-handel är hävstång, ett kraftfullt verktyg som även går under det engelska namnet leverage. Hävstång erbjuder traders att dra fördel av relativt små kursförändringar, större flexibilitet och öka din exponering. Det är alltså knappast förvånande att det hävstången .…

spekulera i nedgång på börsen

Historien påvisar att aktiemarknader och ekonomier runt om i världen går i cykler. Oftast kulminerar relativt långa perioder av tillväxt och uppgång med kraftiga nedgångar av varierande längd. Det är därmed befogat att fråga sig hur man som investerare ska positionera sig och spekulera i nedgång…

CFD – ett kraftfullt finansiellt instrument

Ser du möjligheterna på finansmarknaderna världen över? Vill positionera dig för både stigande och fallande marknader i aktier, råvaror, index, valutor, ETF:er och kryptovalutor med bara en bråkdel av priset på den underliggande tilllgången? Då kan CFD-handel vara något för dig.

CFD, CFD-kontrakt eller Contract-for-difference, är ett flexibelt och kraftfullt finansiellt derivatinstrument som enkelt och snabbt möjliggör för dig att ta både korta och långa positioner i hundratals olika tillgångar utan att du behöver äga dem.

Men framgången för CFD är inte bara sammankopplad med det stora utbudet av tillgångar och möjligheten att spekulera både i upp- och nedgång på de globala finansmarknaderna.

CFD är också en hävstångsprodukt – ett viktigt koncept inom trading som innebär att du som trader endast satsar en en bråkdel av positionens värdet. Resten är hävstång som lånas automatiskt från CFD-mäklaren. Denna hävstång ger dig därmed utrymme för en stor värdeförändring av det satsade egna kapitalet.

CFD handel är också ett konkurrenskraftigt alternativ när det gäller kostnader och finansiering. I många fall kan gäller bättre villkor än vad de flesta nätmäklare kan erbjuda för handel med traditionella instrument som aktier, certifikat, fonder och terminer.

Hur fungerar CFD handel?

CFD handel sker mellan två parter som ingår ett derivatkontrakt – ett avtal mellan dig som placerare  och den CFD-mäklare som du använder. Du som placerare är tecknare och CFD-mäklaren är utgivaren.

Genom att ingå ett CFD-kontrakt exponeras båda partnerna mot prisförändringar i den underliggande tillgången och priset på CFD-kontraktet följer priset på den underliggande tillgången.

Med hjälp av CFD-kontraktet kommer partnerna överrens om vem som betalar och vem som erhåller mellanskillnaden från priset vid tidpunkten då kontraktet slöts och och när kontraktet avslutades.

Det är säljaren som med sin korta position, drar fördel och vinner om priset på den underliggande tillgången sjunker. Köparen, med sin långa position, drar fördel och vinner om priset stiger.

Grundkonceptet med CFD handel är alltså att spekulera i prisförändringar i en tillgång istället för att handla direkt med själva tillgången. Därför är det i princip möjligt att spekulera i alla möjliga tillgångar.

Detta reflekteras i det enorma utbud hos CFD-mäklare. Detta utbud består av hundratals olika tillgångar, eller CFD-instrument som de också kallas för. Dessa CFD-instrument tillhör en av följande 5 katergorier: aktier, index, råvaror, valutor, kryptovalutor och ETF:er och det är värt att notera att utbudet ständigt utökas allt efter intresse från traders.

Valutahandel och CFD

Världens mest populära och likvida finansmarknad är den globala valutamarknaden. Valutahandel eller Forex trading som det också kallas för, sker i handel med valutapar och är mer eller mindre identisk med CFD handel. Precis som med CFD handel sker valutahandel med hävstång och du kan enkelt och snabbt både spekulera i upp-och nedgång i en rad olika valutor. Därför är det naturligt att handel med valuta och CFD-kontrakt sker via samma mäklare och deras handelsplattformer. Valutahandel står idag för runt 50% av de flesta CFD-mäklares omsättning.

Det finns alltså goda förutsättningar att handla valuta i både stora och små valutapar från hela världen, inklusive svenska valutapar som EUR/SEK och USD/SEK, hos CFD-mäklare.

CFD – en hävstångsprodukt

För att kunna ingå ett kontrakt behövs inte pengar motsvarande hela kontraktets värde eftersom CFD är en hävstångsprodukt. Detta innebär att du endast behöver satsas en bråkdel av hela kontraktets värde – resten lånas automatiskt av CFD-mäklaren. Detta ger dig därför utrymme för att dra fördel av en kraftig värdeförändring av det satsade egna kapitalet.

Hävstångens storlek beror på den underliggande tillgången du väljer att positionera dig i men brukar ligga på 2 gånger ditt kapital på högvolatila instrument som exempelvis kryptovalutor till 30 gånger ditt kapital för lågavolatila instrument som index eller stora valutapar.

Hävstång anges ofta som en multiplikator på ditt kapital i strukturen 30:1 vilket innebär att du med denna hävstång kan du få göra trades med 30 gånger ditt kapital. Har du 5000 kr på ditt handelskonto kan du trada med 150 000 kr.

Terminologi inom CFD trading

Term

Betydelse

CFD

En förkortning som står förContract-for-difference”, och kan översättas som ”Kontrakt för mellanskillnaden”. Skrivs ofta ut som CFD-kontrakt.

Derivatinstrument

En typ av finansiellt instrument vars pris härleds (deriveras) från priset på den underliggande tillgången. Välkända derivatinstrument är optioner, terminer, warranter, swappar och CFD-kontrakt.

CFD-instrument

Ett samlingsnamn på underliggande tillgångar eller handelsobjekt som man med hjälp av CFD-kontrakt kan spekulera i. Dessa inkluderar en lång rad underliggande tillgångar, allt ifrån aktier, index, kryptovalutor, valutor, till ETF:er och råvaror.

Hävstång

Beskriver ett sätt att förstora exponeringen mot en tillgång med hjälp av bara en bråkdel av positionens värde.

Lång position

En position som ger vinst om tillgångens marknadspris.

Kort position

En position som ger vinst om en tillgångs marknadspris faller.

Hur fungerar CFD handel – två praktiska exempel

Nedan tittar vi på två praktiska exempel på CFD-handel. Det första exemplet berör CFD handel med olja genom en Brent-CFD i tron om att oljepriset kommer att stiga. Det andra exemplet fokuserar på hur man med hjälp av CFD kan korta den amerikanska aktien Tesla utan blankning.

Exempel 1: Lång position i Brent-olja

Säj att du vill handla med olja och specifikt typen Brent-olja. Istället för att köpa fysisk olja genom exempelvis terminsmarknaden kan du köpa en eller flera CFD-kontrakt för olja genom en CFD-mäklare. Du tror att priset på olja kommer att gå upp baserat på markandsindikationer och nyhetshändelser som beskriver en ökad efterfrågan på olja. Därför vill du positionera dig för en uppgång i priset.

Detta görs genom att öppna en lång position och köpa olja-CFD. Brent-olja står i $73.21 USD per fat. Eftersom CFD-kontrakt reflekterar priset på den underliggande tillgången så kostar även en CFD för Brent-olja lika mycket. Du vill gå in med $300 i traden och dessa finns tillgängliga på ditt handelskonto.

Det är vid detta tillfälle hävstångseffekten inom CFD handel blir väldigt viktig. Om du skulle investerat i fysisk olja skulle dina 300 dollar endast räcka till 4,15 fat. Men med en CFD kan du använda hävstångseffekten för att köpa mer olje-CFD:er till en mindre marginal. Marginalen i detta fallet är ditt eget kapital kontra hävstångseffekten.

Eftersom CFD-mäklaren erbjuder dig hävstång på 10:1, eller 10 gånger ditt eget kapital, kan du nu köpa olje-CFD:er för hela $300. Detta ger dig en handelsvolym på 41,5 fat istället för 4,1 fat om du skulle köpt fysisk olja eller handlat Brent utan hävstång.

Marknaden rör sig i den riktning som du trodde och priset stiger till $74.72 per fat två timmar efter att du öppnat din position. Eftersom du köpte 41 fat genom hävstång skulle din vinst vara $61,91 (74,72 – 73,21 x 41).

Denna här olje-traden skulle var drygt 10 gånger mer lönsam än om du hade handlat med fysisk olja. När du stängde handeln skulle mäklaren sätta in din vinst på ditt konto omdelbart och du kan antingen ta ut den eller använda den för att handla vidare.

Exempel 2: Gå kort i Tesla Motors

I detta exempel så har vi valt att titta närmare på Tesla Motors – en aktie som många investerare tagit korta positioner i under 2020. Tesla aktien är följdaktligen en aktie som många önskar blanka, något som ofta är praktiskt svårt eftersom det är en utländsk aktie och blankning ofta är en långdragen process. I exemplet nedan kommer vi att visa att man enkelt och snabbt kan positionera sig för en nedgång i Tesla med bara en bråkdel av det kapital som normalt krävs.

Ponera att du har en negativ marknadssyn på den amerikanska aktien Tesla Motors Inc. Du vill därför positionera dig för en nedgång eller korta Tesla. Du vill därför öppna en position i ett genom att sälja en Tesla-CFD.

Teslas aktiekurs står i $420 vilket innebär att du behöver $420 för att köpa 1 Tesla aktie.

För aktier ebjuder din CFD-mäklare en hävstång på 5:1. Detta innebär att du kan ta en position i Tesla som är 5 gånger större.

I själva kan du öppna en position i Tesla som är fem gånger större: 100% / 5 (1:5 hävstång tolkas som 5 gånger) = 20%

Därför öppnar du en position i Tesla som är värd $2100 med hjälp av bara 20% ($420) i egen investering. Resten finansieras av mäklaren.

Utveckling:
För varje punkt som priset på Tesla-aktien rör sig nedåt, får du 5 gånger mer.
För varje punkt som priset på Tesla-aktien rör sig uppåt, förlorar du 5 gånger mer.

Tesla-CFD position med hävstång (5:1)

Handelsbelopp

$420

Kort position i 5 st sälj-CFD-kontrakt för Tesla för $2100: stänger på $2000 (du gjorde en vinst)

Du tjänar $100, eller 23.8% av investerat belopp

Kort position i 5 st sälj-CFD-kontrakt för Tesla för $2100: stänger på $2150 (du gjorde en förlust)

Du förlorar $50, eller 11.9% av investerat belopp

Varför handla med CFD?

Det finns flera bra anledningar för att intressera sig för CFD handel. Nedan går vi igenom åtta fördelar med CFD.

Enkelt att positionera sig för både en upp- och nedgångVinster kan göras oberoende av marknadsutveckligen. Det kan göras vinst på en positiv utveckling i en underliggande tillgång genom att gå lång i den. Vinster kan också göras på en negativ utveckling genom att gå kort. Att gå kort kan enkelt och snabbt genomföras utan att behöva blanka tillgången i fråga vilket uppskattas av många placerare då aktieblankning i praktiken kan vara en långdragen process.

Tillgång till världens finansmarknader i ett konto – Till skillnad från nätmäklare så får du genom din CFD-mäklaren tillgång till de globala marknaderna och alla typer av underliggande tillgångar. Rent praktiskt innebär detta att du får tillgång till handel med svenska och utländska aktier, råvaror, ETF:er (börshandlande fonder), index, valutapar och kryptovalutor i ett och samma handelskonto.

Nyttja hävstångseffekten för din trading – Eftersom CFD är en hävstångsprodukt kan du som placerare använda hävstångseffekten för att handla med större positioner utan att behöva binda upp mycket investeringskapital. Hävstångseffekten gör det därför möjligt att göra större vinster på endast små prisändringar på den underliggande tillgången.

Enkel prissättning – Priset för CFD-kontrakt speglar bara det underliggande priset. Man behöver inte räkna ut priset med hjälp av komplicerade “grek-parametrar” som delta, gamma, vega, eller matematiska modeller som exempelvis Black Scholes.

Supersnabba avslut och hög likviditet – Värdeutvecklingen på ditt innehav ses i realtid i handelskontot. I praktiken gäller absolut likviditet i handeln då en order verkställs omedelbart mellan dig och din CFD-mäklare.

Ett utmärkt hedge-instrument – Som nämnts ovan så är det enkelt att gå kort med CFD-kontrakt. Du kan därför hedga ditt innehav i en aktiepost utan att behöva blanka. Detta görs enkelt och snabbt genom att öppna korta positioner i ett CFD-kontrakt med aktien som underliggande tillgång. Tack vare hävstången kan du gå kort med ett litet kapital och på så sätt hedga den större aktieposten. En tänkbar kursnedgång i aktien kommer att kompenseras av vinsten i CFD-kontraktet.

Ingen utgröpningseffekt – CFD-mäklare på nätet erbjuder kontrakt som inte har någon löptid utan är tillsvidarekontrakt. Detta innebär att de inte minskar i värde med tidens gång.

Lämpligt finansiellt instrument för daytrading – CFD handel är med alla de ovannämnda fördelar ett mycket lämpligt alternativ för daytrading. En daytrader behöver flexibilitet, fokuserar på att öppna och stänga positioner under en och samma dag, och framförallt kapitaliserar på små prisförändringar. Med CFD och dess inbyggda hävstång kan man kapitalisera på små kursförändringar och om kontraktet avslutas under samma dag så betalas inga finansieringskostnader.

Viktigt att begrunda inför CFD handel

Riskfylld handel – Förvisso innebär hävstångseffekten att större vinster kan uppnås. Men även att förluster kan bli större om kursutveckligen inte är till ens fördel.

För att minimera risken med CFD handeloch värna om privata placerare så har European Securities and Markets Authority (ESMA) infört ett antal åtgärder som EU-reglerade CFD-mäklare följer.

Dessutom är det möjligt att börja med CFD handel genom  att öppna ett demo-konto med fiktiva pengar hos en CFD-mäklare. Demo-kontot är helt kostnadsfritt så du kan prova på trading i lugn och ro. När du väl är redo så går det bra att börja med att sätta in en lägre summa som 1000 kr eller €100.

Ej lämpligt som långsiktig investering – CFD är framförallt lämpligt för daytrading och för handel med en kortare placeringshorisont.

Ingen aktieutdelning – Eftersom CFD trading är handel i prisrörelser på tillgångar som man inte äger så har innehavaren ingen rätt till aktieutdelning.

Vad är en spread?

Inom CFD-handeln så är en spread skillnaden mellan köp- och säljpriset för ett CFD-kontrakt är en kostnad som betalas till mäklaren. Köppriset kommer alltid vara lägre än säljpriset. Marknadspriset på den underliggande tillgången ligger mitt emellan köp- och säljpriset. Ju snävare en spread är, desto mindre måste priset röra sig till din fördel innan du börjar tjäna. I en del fall tar mäklare istället ett courtage istället för en spread.

Finansiering av CFD handel

Som nämnts tidigare så är hävstång inom CFD-trading ett automatiskt lån som ges av CFD-mäklaren så att du kan öppna större positioner än ditt investeringskapital.

Ränteavgift för hävstången går under namn som swap och rollover. Ränteavgiften stämms av vid slutet av varje handelsdag då eventuella positioner som är öppna kan bli föremål för ränta. Olika mäklare erbjuder olika villkor men generellt sett så tar CFD-mäklare ingen ränta för positioner som inte hålls över natten.

Hur kommer man igång med CFD trading?

Tack vare dagens teknologi så kan du idag handla med CFD via en rad olika avancerade dock enkelhanterade handelsplattformar. Dessa handelsplattformar är kompatibla med både mobil, surfplatta och dator.

Seriösa CFD-mäklare erbjuder alltid demo-konto med fiktiva pengar så att du först kan prova på CFD trading på deras handelsplattform kostnadsfritt.

Att handla med CFD – ett alternativ för dig?

Spontant kan det kännas som en stor utmanning att börja handla med ett nytt finansiellt instrument. Det finns många aspekter att ta hänsyn till, såsom placeringshorisont, sitt intresse för de finansiella marknaderna, erfarenhet, timing och riskbenägenhet.

Det finns ett flertal fördelar med CFD handel. Som placerare får du en oerhörd frihet och därmed stora valmöjligheter. Det är möjligt att handla på flera finansiella marknader med alla typer av underliggande tillgångar.

Du bestämmer i större utsträckning själv över din handel då värdeutvecklingen ses i realtid i ditt handelskonto och order verkställs omdelbart med hög likviditet som resultat.

Eftersom CFD är en hävstångsprodukt är det möjligt att öppna stora positioner med ett litet belopp och dra nytta av hela positionens värdeutveckling och dämed kan stora vinster uppnås.

Om några av dessa grundläggande fördelar med CFD handel tilltalar dig så rekommenderar vi dig att läsa vidare om trading med detta derivatinstrument i våra artiklar och besöka en av våra rekommenderade CFD-mäklare.