Välkomna till CFD Handel Sverige!

Vill du också komma igång och börja handla aktivt? Eller är du redan igång men söker efter fler marknader och tillgångar att handla med än din nuvarande nätmäklare erbjuder?

I vilket fall så har du hittat rätt. CFD Handel Sverige är skapad för att hjälpa människor som dig att börja handla på världens finansmarknader och nyttja möjligheterna som kommer med CFD handel.

Allt vårt material är 100% kostnadsfritt och vår site är uppbyggd runt ett antal olika områden inom CFD- och valutahandel. Vi går bland annat igenom hur och var du kan handla med CFD och valuta på ett enkelt och effektivt sätt.

Vi går också igenom CFD-kontraktets egenskaper, och förklarar vad som gör just CFD till en dynamisk och intressant finansiell hävstångsprodukt med hög avkastning/risk.

Våra senaste artiklar:

hävstång

En central funktion inom CFD-handel är hävstång, ett kraftfullt verktyg som även går under det engelska namnet leverage. Hävstång erbjuder traders att dra fördel av relativt små kursförändringar, större flexibilitet och öka din exponering. Det är alltså knappast förvånande att det hävstången .…

spekulera i nedgång på börsen

Historien påvisar att aktiemarknader och ekonomier runt om i världen går i cykler. Oftast kulminerar relativt långa perioder av tillväxt och uppgång med kraftiga nedgångar av varierande längd. Det är därmed befogat att fråga sig hur man som investerare ska positionera sig och spekulera i nedgång…

CFD – ett kraftfullt derivatinstrument

Ser du möjligheterna på finansmarknaderna världen över? Vill du positionera dig för stigande eller fallande priser på aktier, råvaror, index, valutor, ETF:er och kryptovalutor med bara en bråkdel av priset på den underliggande tillgången? Är du intresserad av att aktiv placera kapital med hjälp av en finansiell produkt med hög avkastning/risk? Då kan CFD-handel vara något för dig.

CFD, CFD-kontrakt eller Contract-for-difference, är ett flexibelt och kraftfullt derivatinstrument som enkelt och snabbt möjliggör för dig att ta både korta och långa positioner i hundratals olika tillgångar utan att du behöver äga dem.

Men framgången för CFD är inte bara sammankopplad med det stora utbudet av tillgångar och möjligheten att spekulera både i upp- och nedgång på de globala finansmarknaderna.

CFD är också en hävstångsprodukt – ett viktigt koncept inom trading. Kortfattat innebär det att du som trader endast satsar en en bråkdel av positionens värde. Resten är hävstång som lånas automatiskt från CFD-mäklaren. Denna hävstång ger dig därmed möjligheten att uppnå en stor värdeförändring av det satsade egna kapitalet och även mindre prisförändringar kan påverka avkastningen.

Att du i en CFD kan få hög avkastning beror på hur CFD-kontraktet är bygd. CFD-mäklaren som erbjuder dig handel med CFDs erbjuder nämligen CFD-kontrakt med en inbyggd hävstång.

Resultatet är en finansiell produkt med hög risk som kan ge hög avkastning eller förfalla värdelös. Hävstången ger möjlighet till högre avkastning om marknaden du positionerad dig i går bra.

CFD handel är också ett konkurrenskraftigt alternativ när det gäller kostnader och finansiering. I många fall gäller bättre villkor än vad de flesta nätmäklare erbjuder för handel med traditionella instrument som aktier, certifikat, fonder och terminer.

Hur fungerar CFD trading?

CFD trading sker mellan två parter som ingår ett kontrakt om att utbyta skillnaden i värdet av en tillgång som sker mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs.

Avtalet sker mellan dig som placerare och CFD-mäklare som du använder. Du som placerare är tecknare och CFD-mäklaren är utfärdaren.

Genom att ingå ett CFD-kontrakt exponeras båda partnerna mot prisförändringar i den underliggande tillgången och priset på CFD-kontraktet följer priset på den underliggande tillgången.

Med hjälp av CFD-kontraktet kommer partnerna överens om vem som betalar och vem som erhåller mellanskillnaden från priset vid tidpunkten då kontraktet slöts och och när kontraktet avslutades.

Vilka CFD-positioner ska man då välja? Inom CFD handel finns det två grundpositioner för en placerare:

Ta en kort position genom att sälja en CFD drar du  fördel och vinner om priset på den underliggande tillgången sjunker.

Ta en lång position genom att köpa en CFD och du drar fördel och vinner om priset stiger.

Grundkonceptet med CFD handel är alltså att spekulera i prisförändringar i en tillgång istället för att handla direkt med själva tillgången. Därför är det i princip möjligt att spekulera i alla möjliga tillgångar.

Detta reflekteras i det enorma utbud som finns hos CFD-mäklare och består av hundratals olika tillgångar, eller CFD-instrument som de också kallas för.

Dessa CFD-instrument kan delas in i följande kategorier: aktier, index, råvaror, valutor, kryptovalutor och ETF:er. Det är värt att notera att utbudet ständigt utökas – allt efter att intresset för nya tillgångar tillkommer.

Forex Trading, valutahandel och CFD

Världens mest populära och likvida finansmarknad är den globala valutamarknaden. Valutahandel, CFD på valuta, eller Forex trading som det också kallas för, sker i handel med valutapar och är mer eller mindre identisk med CFD handel.

Precis som med CFD handel sker valutahandel med hävstång och du kan enkelt och snabbt både spekulera i upp- och nedgång i en rad olika valutor.

Därför är det naturligt att handel med valuta och CFD-kontrakt sker via samma mäklare och deras handelsplattformar och förklarar varför de tre begreppen ofta används tillsammans. Forex- och valutahandel står idag för runt 50% av de flesta CFD-mäklares omsättning.

Det finns alltså goda förutsättningar att handla valuta i både stora och små valutapar från hela världen, inklusive svenska valutapar som EUR/SEK och USD/SEK, hos CFD-mäklare.

Handla Kryptovalutor med CFD

Även då det i dagsläget inte går att köpa kryptovalutor på börsen finns det andra sätt att exponera sig mot utvecklingen i kryptovalutor.

Och för dig som av olika skäl inte är intresserad av att köpa kryptovalutor med hjälp av en digital plånbok och kryptobörs så finns det andra alternativ. Ett av dem är att handla CFD-kontrakt som följer prisutvecklingen utav kryptovalutor.

Likt andra tillgångar som valutor och aktier kan du handla kryptovalutor såsom Bitcoin och Ethereum/ETH med CFD-kontrakt. Att handla kryptovalutor via CFD är idag ett av de enklaste och snabbaste sätten att positionera sig i de digitala valutorna.

Eftersom du inte behöver äga kryptovalutan när du handlar med CFD så kan du även positionera dig för en nedgång utan att behöva blanka kryptovalutor. Ett intressant möjlighet eftersom kryptovalutor är väldigt volatila.

Eftersom CFD är en hävstångsprodukt kan du handla kryptovalutor med en hävstång hos utvalda CFD-mäklare. Branschstandarden är 2:1 för Bitcoin och andra kryptovalutor.

Handla Index med CFD

För dig som är intresserad av att handla Index från hela världen så är detta också möjligt med hjälp av CFD.

Även i samband med indexhandel med CFD så använder du dig av en hävstång, vilket betyder att du får en större exponering mot prisförändringarna i indexet i fråga.

Om du har rätt i din marknadstro så får du därför en större avkastning än om du skulle investerat direkt indexet via en vanlig nätmäklare eller bank.

När du väljer att handla Index hos en CFD-mäklare får du oftast också tillgång till ett mycket bredare utbud av Index att handla med. Det rör sig inte bara S&P 500 och OMX30 utan en mängd andra Index. Något som är värt att tänka på om du exempelvis inte är nöjd med utbudet av index som erbjuds av din nuvarande nätmäklare och bank.

Råvaruhandel med CFD

I takt med att allt fler vill sprida sina innehav på fler tillgångslag så har råvaruhandel – alltså handel med råvaror, blivit allt mer intressant.

Att handla råvaror med CFD-kontrakt är ett intressant alternativ då du enkelt och snabbt kan positionera dig både för  uppgående och nedgående priser i en rad olika råvaror. Och precis som i fallet med de ovannämnda tillgångsslagen så sker råvaruhandel med CFD också med hävstång.

Några av de populäraste råvarorna att handla med är guld och olja men även silver och en rad andra ädel- och industrimetaller är tillgängliga för CFD-handel.

Handla ETF:er med CFD

För dig som är intresserad att handla ETF:er med syftet att dra fördel av dess prisförändringar och göra detta med hävstång så kan CFD-ETF:er, alltså CFD-kontrakt som följer en ETF, vara ett intressant alternativ.

Utbudet av ETF:er varierar ganska kraftigt bland olika CFD-mäklare.  Men deras utbud är oftast minst lika brett de ETF:er du finner hos din bank eller aktiemäklare. När det gäller just amerikanska ETF:er så erbjuder CFD-mäklare överlag ett bredare utbud än svenska aktiemäklarna.

Handla aktier med hävstång med CFD

I Sverige är de flesta placerare väldigt aktieorienterade och det av goda anledningar. I takt med att allt fler aktieägare tar steget mot att handla aktier mer aktivt så har allt fler fått upp ögonen för möjligheten att handla aktier med hävstång med CFD

Dessa CFD-aktier, alltså CFD-kontrakt som följer prisutveckligen i en aktie, är populärt exempelvis bland aktiva placerare som sysslar med daytrading och swingtrading.

Att handla aktier med CFD ger inte bara möjligheten att dra nytta av hävstång i din aktiehandel. Du får även tillgång till handla hundratals aktier från Sverige och andra aktiemarknader runt om i världen.

Det är även lika lätt att positionera sig för en upp- som nedgång när man handlar CFD-aktier, något som innebär att du inte behöver blanka aktier och enklare kan hedga ditt aktieinnehav.

Trots de många fördelarna med CFD-aktier så innebär inte detta att man ska sluta att handla med aktier. Snarare än att tänka i termerna CFD eller aktier – så kan man se CFD handel med aktier som ett komplement och en riskhantering till traditionell aktiehandel.

CFD – en hävstångsprodukt

För att kunna ingå ett kontrakt behöver du inte pengar motsvarande hela kontraktets värde eftersom CFD är en hävstångsprodukt. Du kan alltså uppnå en mycket större exponering inom en viss marknad i förhållande till det kapital du behöver.

Det innebär att du endast behöver satsa en bråkdel av hela kontraktets värde – resten lånas automatiskt av CFD-mäklaren. Och du kan dra fördel av en kraftig värdeförändring av det satsade egna kapitalet om tillgången du positionerat i utvecklas bra.

Hävstångens storlek beror på den underliggande tillgången du väljer att positionera dig i men brukar ligga på 2 gånger ditt kapital på högvolatila instrument som exempelvis kryptovalutor till 20 gånger ditt kapital för lågvolatila instrument som index och 30 gånger kapitalet stora valutapar.

Hävstång anges ofta som en multiplikator på ditt kapital i strukturen 30:1 vilket innebär att du med denna hävstång som exempel kan få göra trades med 30 gånger ditt kapital. Har du 5000 kr på ditt handelskonto kan du trada 30×5000, alltså 150 000 kr.

Hävstångens storlek påverkar möjligheten till avkastning/risk: kortfattat kan man säga att en större hävstång resulterar i en högre avkastning/risk i handelspositionen.

Terminologi inom CFD trading

Term

Betydelse

CFD

En förkortning som står förContract-for-difference”, och kan översättas som ”Kontrakt för mellanskillnaden”. Skrivs ofta ut som CFD-kontrakt.

Derivatinstrument

En typ av finansiellt instrument vars pris härleds (deriveras) från priset på den underliggande tillgången. Välkända derivatinstrument är optioner, terminer, warranter, swappar och CFD-kontrakt.

CFD-instrument

Ett samlingsnamn på underliggande tillgångar eller handelsobjekt som man med hjälp av CFD-kontrakt kan spekulera i. Dessa inkluderar en lång rad underliggande tillgångar, allt ifrån aktier, index, kryptovalutor, valutor, till ETF:er och råvaror.

Hävstång

Beskriver ett sätt att förstora exponeringen mot en tillgång med hjälp av bara en bråkdel av positionens värde.

Lång position

En position som ger vinst om tillgångens marknadspris stiger.

Kort position

En position som ger vinst om en tillgångs marknadspris faller.

Hur fungerar CFD handel – två praktiska exempel

Nedan tittar vi på två praktiska exempel på CFD-handel.

Det första exemplet berör CFD handel med olja genom en Brent-CFD i tron om att oljepriset kommer att stiga. Det andra exemplet fokuserar på hur man med hjälp av CFD kan korta, eller shorta, den amerikanska aktien Tesla utan blankning.

Exempel 1: Lång position i Brent-olja

Säj att du vill handla med olja och specifikt typen Brent-olja.

Istället för att köpa fysisk olja genom exempelvis terminsmarknaden kan du köpa en eller flera CFD-kontrakt för olja genom en CFD-mäklare.

Du tror att priset på olja kommer att gå upp baserat på markandsindikationer och nyhetshändelser som beskriver en ökad efterfrågan på olja. Därför vill du positionera dig för en uppgång i priset.

Detta görs genom att öppna en lång position och köpa olja-CFD.

Brent-olja står i $73.21 USD per fat. Eftersom CFD-kontrakt reflekterar priset på den underliggande tillgången så kostar även en CFD för Brent-olja lika mycket. Du vill gå in med $300 i traden och dessa finns tillgängliga på ditt handelskonto.

Det är vid detta tillfälle hävstångseffekten inom CFD handel blir väldigt viktig. Om du skulle investerat i fysisk olja skulle dina 300 dollar endast räcka till 4,15 fat.

Men med en CFD kan du använda hävstångseffekten för att köpa mer olje-CFD:er till en mindre marginal. Marginalen i detta fallet är ditt eget kapital kontra hävstångseffekten.

Eftersom CFD-mäklaren erbjuder dig hävstång på 10:1, eller 10 gånger ditt eget kapital, kan du nu köpa olje-CFD:er för hela $300. Detta ger dig en handelsvolym på 41,5 fat istället för 4,1 fat om du skulle köpt fysisk olja eller handlat Brent utan hävstång.

Marknaden rör sig i den riktning som du trodde och priset stiger till $74.72 per fat två timmar efter att du öppnat din position. Eftersom du köpte 41 fat genom hävstång skulle din vinst vara $61,91 (74,72 – 73,21 x 41).

Denna här olje-traden skulle var drygt 10 gånger mer lönsam än om du hade handlat med fysisk olja eller ett annat placeringsverktyg utan hävstång.

När du stängde handeln skulle mäklaren sätta in din vinst på ditt konto omedelbart och du kan antingen ta ut den eller använda den för att handla vidare.

Exempel 2: Gå kort i Tesla Motors

I detta exempel så har vi valt att titta närmare på Tesla Motors – en aktie som många investerare tagit korta positioner i under en längre period mot bakgrund av Teslas imponerande kursökning.

Tesla aktien är följdaktligen en aktie som många önskar blanka, något som ofta är praktiskt svårt för svenskar eftersom det är en utländsk aktie och blankning ofta är en långdragen process.

I exemplet nedan kommer vi att visa att man enkelt och snabbt kan positionera sig för en nedgång i Tesla med bara en bråkdel av det kapital som normalt krävs.

Ponera att du har en negativ marknadssyn på den amerikanska aktien Tesla Motors Inc. Du vill därför positionera dig för en nedgång eller korta Tesla. Du vill därför öppna en position i ett genom att sälja en Tesla-CFD.

Teslas aktiekurs står i $420 vilket innebär att du behöver $420 för att köpa 1 Tesla aktie.

För aktier erbjuder din CFD-mäklare en hävstång på 5:1. Detta innebär att du kan ta en position i Tesla som är 5 gånger större: 100% / 5 (1:5 hävstång tolkas som 5 gånger) = 20%

Således öppnar du en position i Tesla som är värd $2100 med hjälp av bara 20% ($420) i egen investering. Resten finansieras av mäklaren.

Utveckling:
För varje punkt som priset på Tesla-aktien rör sig nedåt, får du 5 gånger mer.
För varje punkt som priset på Tesla-aktien rör sig uppåt, förlorar du 5 gånger mer.

Tesla-CFD position med hävstång (5:1)

Handelsbelopp

$420

Kort position i 5 st sälj-CFD-kontrakt för Tesla för $2100: stänger på $2000 (du gjorde en vinst)

Du tjänar $100, eller 23.8% av investerat belopp

Kort position i 5 st sälj-CFD-kontrakt för Tesla för $2100: stänger på $2150 (du gjorde en förlust)

Du förlorar $50, eller 11.9% av investerat belopp

Varför handla med CFD?

Det finns flera bra anledningar för att intressera sig för CFD handel. Nedan går vi igenom åtta fördelar med CFD.

Enkelt att positionera sig för både en upp- och nedgångVinster kan göras oberoende av marknadsutveckligen.

Det kan göras vinst på en positiv utveckling i en underliggande tillgång genom att gå lång i den. Vinster kan också göras på en negativ utveckling genom att gå kort.

Att gå kort kan enkelt och snabbt genomföras utan att behöva blanka tillgången i fråga vilket uppskattas av många placerare då aktieblankning i praktiken kan vara en långdragen process.

Tillgång till världens finansmarknader i ett konto – Till skillnad från nätmäklare så får du genom din CFD-mäklaren tillgång till de globala marknaderna och alla typer av underliggande tillgångar.

Rent praktiskt innebär detta att du får tillgång till handel med svenska och utländska aktier, råvaror, ETF:er (börshandlade fonder), index, valutapar och kryptovalutor i ett och samma handelskonto.

Nyttja hävstångseffekten för din trading – Eftersom CFD är en hävstångsprodukt kan du som placerare använda hävstångseffekten för att handla med större positioner utan att behöva binda upp mycket investeringskapital.

Hävstångseffekten gör det därför möjligt att göra större vinster på endast små prisändringar på den underliggande tillgången.

Enkel prissättning – Priset för CFD-kontrakt speglar bara det underliggande priset. Man behöver inte räkna ut priset med hjälp av komplicerade “grek-parametrar” som delta, gamma, vega, eller matematiska modeller som exempelvis Black Scholes.

Supersnabba avslut och hög likviditet – Värdeutvecklingen på ditt innehav ses i realtid i handelskontot. I praktiken gäller absolut likviditet i handeln och handelsorder verkställs omedelbart mellan dig och din CFD-mäklare.

Ett utmärkt hedge-instrument – Som nämnts ovan så är det enkelt att gå kort med CFD-kontrakt. Du kan därför hedga ditt innehav i en aktiepost utan att behöva blanka. Detta görs enkelt och snabbt genom att öppna korta positioner i ett CFD-kontrakt med aktien som underliggande tillgång.

Tack vare hävstången kan du gå kort med ett litet kapital och på så sätt hedga den större aktieposten. En tänkbar kursnedgång i aktien kommer att kompenseras av vinsten i CFD-kontraktet.

Ingen urgröpningseffekt – CFD-mäklare på nätet erbjuder kontrakt som inte har någon löptid utan är tillsvidarekontrakt. Detta innebär att de inte minskar i värde med tidens gång.

Lämpligt finansiellt instrument för daytrading – CFD handel är med alla de ovannämnda fördelar ett mycket lämpligt alternativ för daytrading.

En daytrader behöver flexibilitet, fokuserar på att öppna och stänga positioner under en och samma dag, och framförallt kapitaliserar på små prisförändringar.

Med CFD och dess inbyggda hävstång kan man kapitalisera på små kursförändringar och om kontraktet avslutas under samma dag så betalas inga finansieringskostnader.

Viktigt att begrunda inför CFD handel

Riskfylld handel – Förvisso innebär hävstångseffekten att större vinster kan uppnås. Men även att förluster kan bli större om kursutveckligen inte är till ens fördel.

För att minimera risken med CFD handel och värna om privata placerare så har European Securities and Markets Authority (ESMA) infört ett antal åtgärder som EU-reglerade CFD-mäklare följer.

En av de viktigaste åtgärderna är införandet av ett negativt balansskydd för att säkerställa att man inte kan förlora mer sin totala insättningar.

Dessutom är det möjligt att börja med CFD handel genom att öppna ett demo-konto med fiktiva pengar hos en CFD-mäklare.

Demo-kontot är helt kostnadsfritt så du kan prova på trading i lugn och ro. När du väl är redo så går det bra att börja med att sätta in en lägre summa som 1000 kr eller €100.

Ej lämpligt som långsiktig investering – CFD är framförallt lämpligt för daytrading och för handel med en kortare placeringshorisont.

Ingen aktieutdelning – Eftersom CFD trading är handel i prisrörelser på tillgångar som man inte äger så har innehavaren ingen rätt till aktieutdelning.

Vad är en spread?

Inom CFD-handeln så är en spread skillnaden mellan köp- och säljpriset för ett CFD-kontrakt och motsvarar ett en avgift som mäklaren tar för transaktionen.

Köppriset kommer alltid vara lägre än säljpriset. Marknadspriset på den underliggande tillgången ligger mitt emellan köp- och säljpriset.

Ju snävare en spread är, desto mindre måste priset röra sig till din fördel innan du börjar tjäna. I en del fall tar mäklare istället ett courtage istället för en spread.

Finansiering av CFD handel

Som nämnts tidigare så är hävstång inom CFD-trading ett automatiskt lån som ges av CFD-mäklaren så att du kan öppna större positioner än ditt investeringskapital.

Ränteavgiften för hävstången går under namn som rollover, swap eller daglig finansieringsränta. Ränteavgiften stämms av vid slutet av varje handelsdag då eventuella positioner som är öppna kan bli föremål för ränta. Hos de flesta CFD-mäklare sker detta kl 23:00 svensk tid.

Olika mäklare erbjuder olika villkor men generellt sett så tar CFD-mäklare ingen ränta för positioner som inte hålls över natten, vilket gjort CFD handel populär bland placerare med en kortare placeringshorisont som daytraders och swing traders.

Hur kommer man igång med CFD trading?

Tack vare dagens teknologi så kan du idag handla med CFD via en rad olika avancerade dock enkelhanterade handelsplattformar. Dessa handelsplattformar är kompatibla med både mobil, surfplatta och dator.

Seriösa CFD-mäklare erbjuder alltid demo-konto med fiktiva pengar så att du först kan prova på CFD trading på deras handelsplattform kostnadsfritt.

Att handla med CFD – ett alternativ för dig?

Spontant kan det kännas som en stor utmanning att börja handla med ett nytt placeringsinstrument.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till, såsom placeringshorisont, ditt intresse för de finansiella marknaderna, erfarenhet, timing och sist men inte minst riskbenägenhet, något att ha i åtanke då CFD-handel ger möjlighet till hög avkastning/risk.

Det finns ett flertal fördelar med CFD handel. Som placerare får du en oerhörd frihet och därmed stora valmöjligheter. Det är möjligt att handla på flera finansiella marknader med alla typer av underliggande tillgångar.

Du bestämmer i större utsträckning själv över din handel då värdeutvecklingen ses i realtid i ditt handelskonto och order verkställs omedelbart med hög likviditet som resultat.

Eftersom CFD är en hävstångsprodukt är det möjligt att öppna stora positioner med ett litet belopp och dra nytta av hela positionens värdeutveckling och därmed kan stora vinster uppnås.

Om några av dessa grundläggande fördelar med CFD handel tilltalar dig så rekommenderar vi dig att läsa vidare om trading med detta derivatinstrument i våra artiklar och besöka en av våra rekommenderade CFD-mäklare.

Vad krävs för att lyckas med CFD handel?

Att ha rätt i sin marknadsuppfattning så ofta som möjligt är en grundförutsättning om man ska kunna göra bra affärer med CFD-kontrakt. Det är därför viktigt att identifiera och bestämma vilka faktorer som du tror påverkar kursförändringar.

Korrekt val av position
När du väl har bestämt dig för vilket CFD-instrument du vill spekulera i och har en marknadstro för tillgången i fråga så är nästa steg att öppna den position som ger optimal avkastning om marknadsutvecklingen sker iden riktning som du förväntat dig.

Kom ihåg att det finns två gundpositioner inom CFD handel:

  • Tror du på en stigande kurs så öppnar du en lång position genom att köpa CFD-kontrakt.
  • Tror du på en fallande kurs så öppnar du en kort position genom att sälja CFD-kontrakt.

Kom ihåg att CFD är en hävstångsprodukt vilket innebär att även mindre prisförändringar kan påverka din avkastningspotential om du tagit rätt position.

Analys
Oavsett om det rör sig om handel med aktier, fonder eller derivatinstrument som CFD så är det bäst att inte enbart använda sin intuition. Du kan till exempel använda dig av teknisk analys, fundamental analys, eller säsongsanalys, eller en kombination av de tre.

De flesta CFD-mäklare erbjuder sina CFD traders en rad olika analysinstrument.

När du väl bestämt dig för en metod så är nästa steg att utvärdera systemet. Detta görs bäst genom att genomföra ett antal affärer. Det kan vara bra att börja med att göra dessa affärer i ett demo-konto med fiktiva pengar så att du riskfritt kan utvärdera din trading.

Ständig bevakning av dina positioner
Med CFD kan du etablera positioner med en kraftig hävstångseffekt. Därför är det viktigt att följa marknadsutveckligen så att du kan utnyttja alla möjligheter till fullo.

Att bevaka sina positioner är idag enklare än tidigare. Tack vare handelsplattformarnas välutvecklade informations- och signalsystem kan CFD traders hålla sig uppdaterade via mobil.

Riskhantering
Överpositionera dig inte genom att satsa för mycket på en enskild affär och handla aldrig om du inte har råd att förlora.

Ingen aktör får alltid rätt och det är därför viktigt att ha en strategi för att minimera en eventuell förlust.

Eftersom det är svårt att vara objektiv när man väl har positionerat sig så är det en bra ide att i förväg utarbetat en strategi för olika marknadsscenarion. Detta är främst viktigt för marknadsscenarion som går emot sin marknadstro.

Många har svårt att sälja innan förlusten blir alltför stor. Se därför till att redan i förväg bestämma dig hur mycket du är bered att förlora på varje CFD position.

Utvärdering
Efter varje avslutat affär är det viktigt att utvärdera utfallet och analysera ditt agerande. Det är minst lika viktigt att analysera framgångsrika som olyckliga affärer för att ständigt försöka att förbättra sig inför nästa affär.

Insikt
Ju mer insikt du har om CFD och de faktorer som styr marknadsutveckligen och priset på de tillgångar du handlar med, desto större är möjligheten till rätt bedömning och således god avkastning.

Om du vill skaffa dig mer information och kunskap om CFD- och valutahandel erbjuder våra rekommenderade mäklare en mängd med utbildningsmaterial via deras webbplatser och handelsplattformar.

Här på CFD Handel Sverige behandlar vi en mängd aspekter av handel med CFD och ger dig en inblick i hur och var du kan komma igång med CFD trading på nätet.

De 5 bästa CFD Mäklarna för 2024 i Sverige

För att hjälpa våra besökare att hitta den bästa CFD mäklaren 2024 i Sverige har vi testat och jämfört de mest välrenomerade CFD mäklarna på den svenska marknaden så att du enkelt kan komma igång med din CFD handel hos en CFD mäklare som uppfyller dina krav.

Våra recensioner baseras på våra testresultat med 10 grundkriterier som riktlinjer. Du kan läsa mer om våra grundkriterer och våra rekommenderade CFD mäklare genom att läsa vidare på vår mäklarsida. Vi har konstaterat att de 5 bästa CFD mäklarna för 2024 är:

  1. SkillingBästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst
  2. IG Europe – Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter
  3. Capital.comKommissionsfri handel – Utmärkt handelsplattform – AI-verktyg för handelsanalys
  4. AvaTrade – Licensierat i 9 olika jurisdiktioner – Mer än 2100 tillgångar – Kommissionsfri handel
  5. Plus500Över 2100 olika tillgångar – Ledande CFD mäklare – Flera handelsplattformar