Korta Positioner

Korta Positioner utan blankning: Gå kort i aktier som Fingerprint med mer

Korta positioner, gå kort, shorting och blankning – fyra synonymer som används för att beskriva en strategi för att positionera sig för en nedgång eller fallande kurs i en tillgång.

Det mest förekommande är att ta korta positioner, eller gå kort i aktier genom att blanka aktier.

Men aktieblankning är långt ifrån det enklaste sättet för att korta positioner. Men som tur är inte aktieblankning det enda sättet.

Sedan mitten av 2000-talet finns det ett enklare och snabbare alternativ för den som har en negativ syn på marknaden.

I denna artikel går vi igenom hur och var du kan korta positioner, gå kort, eller shorta, med CFD-kontrakt.

Med hjälp av CFDs kan placerare ta korta positioner i allt ifrån svenska och utländska aktier till råvaror, ETF:er, kryptovalutor index, och valutor – och detta utan att behöva blanka.

Långa och korta positioner

De flesta som investerar, spekulerar och bedriver daytrading har med största sannolikhet tagit långa positioner i populära tillgångar som aktier.

Detta genom att köpa aktieposter hos sin nätmäklare eller bank i tron om aktiekurserna kommer att stiga i värde.

Svenskar är i alla högsta grad ett aktieägande folk med en optimistisk syn på aktieinvesteringar.

Men vilka möjligheter finns till hands när världsmarknaderna faller och för dem som tror på att värdet på en underliggande tillgång kommer att falla eller önskar att säkra/hedga sitt innehav?

Det vanligaste alternativet är för att ta korta positioner på aktiemarknaden idag är aktieblankning – en relativt komplicerad process med begränsningar.

Andra alternativ är handel med börshandlade produkter, certifikat och derivatintinstrument av av olika slag.

Dessa är dynamiska och intressanta alternativ och ett av dem är mer intressant än de andra, nämligen CFD-kontrakt.

CFD är ett derivatinstrument med inbyggd hävstång som de senaste två decennierna ökat explosionsartat i popularitet.

Korta positioner med CFD – bara en av många fördelar med CFD handel

Genom handel med CFD-kontrakt är det möjligheten att spekulera i både upp och nedgående trender i olika typer av tillgångar.

Dessa tillgångar inkluderar inte bara svenska aktier utan även utländska aktieslag, råvaror, ETF:er, kryptovalutor, index och valutor.

Omedelbara avtal genomförs mellan CFD-mäklaren och spekulanten. Man är allså inte beroende av en tredje part som lånar ut aktier som är fallet med aktieblankning

CFD-kontrakt är en hävstångsprodukt vilket innebär att man kan ta positioner långt större än investerat kapital.

Hävstångseffekten innebär att en liten procentuell förändring i priset på den underliggande tillgången kan resultera i en stor procentuell förtjänst (eller förlust) av insatsen som krävs för att ingå i ett CFD-kontrakt.

Tillsammans gör fördelarna handel med CFD-kontrakt till ett väldigt attraktivt alternativ för den som vill ta korta positioner.

Klicka här om du intresserad av att läsa mer om fördelarna med CFD-kontrakt jämfört med traditionella handelsinstrument.

Intresserad av att ta korta positioner med CFD-kontrakt? Vi rekommenderar följande CFD-mäklare:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Gå kort i aktier – det finns bättre alternativ än aktieblankning

Förvisso så är aktieblankning en av de vanligaste formerna bland privata placerare för att korta positioner/ gå kort i aktier, men det finns enklare alternativ: att handla med CFD-kontrakt är ett av dem.

Istället för att låna, eller säkerställa att värdepappret kan lånas innan blankningen genomförs, så kan man enklare och snabbare ta en kort position i samma värdepapper hos en CFD mäklare.

Dett är möjligt då man inte äger eller behöver äga den underliggande tillgången, oavsett om det rör sig om aktier eller någon annan tillgång,  eftersom CFD-kontrakt handlas på marginalen.

Istället säljer man ett antal CFD-kontrakt om man räknar med att priset kommer att falla.Korta Fingerprint Cards

Vilka svenska aktier är det då vanligt att placerare tar korta positioner i?

Två svenska aktier med betydande korta positioner i skrivnade stund är Fingerprint Cards och Intrum AB. Mer om detta i nästa stycke.

Intresserad av att gå kort i Fingerprint Card?

Hos CFD mäklaren Skilling kan du exempelvis gå kort i Fingerprint Card med hjälp av CFD-kontrakt.

Kom igång snabbt med BankID och Swish – Klicka här för att skapa ett gratis handelskonto

Korta Positioner FI – dagliga rapporter med värdefull information

Mot bakgrund av finanskrisen 2008 införde flera EU-länder åtgärder för att begränsa korta positioner i aktier.

Det fanns en utbred oro att blankning förstärkte nedgående pristrender på aktier. Det var framförallt blankning av företag i finanssektorn som oroade då dessa sågs som strategiskt viktiga för ländernas ekonomi.

Resultatet av detta blev att betydande korta nettopositioner i aktier ska anmälas till den relevanta behöriga myndigheten i respektive EU-land.

Betydande korta nettopositoioner anses vara mer än 0.5% av det emitterade aktiekapitalet i berört bolag.

I Sverige är det FI (Finansinspektionen) den behöriga myndigheten och rapporterar daligen strax efter 15.30 då de plublicerar två listor: betydande korta nettopositioner i aktier, och historiska uppgifter.

Korta positioner FI

Syftet med dessa rapporter är att öka transparensen kring korta positioner.

En vanligt förekommande tes är att ökad blankning och korta positioner i en tillgång kan vara en säljsignal.

Därför används dessa rapporter används flitigt som underlag av media, investerare och spekulanter för att avläsa marknadstron i specificka aktier.

För dig som är intresserad av att identifera aktier med betydande korta positioner är det bäst att besöka Finansmyndigheten hemsida för att ta del av deras uppdaterade rapporter.

Shorta Tesla och andra utländska aktier

Vad finns det då för möjligheter att ta korta positioner i utländska aktier?

Många placerare stöter ofta på problem när de försöker att korta utländska aktier.

Svenska banker och nätmäklare erbjuder ofta en begränsad möjlighet att blanka utlänska aktier samtidigt som de inte erbjuder advekata andra alternativ som CFD-kontrakt.

För den som önskar att korta Tesla och andra utländska aktier är det därför bäst att vända sig till en CFD-mäklare för att ta korta positioner genom CFD-kontrakt.

De CFD-mäklare som rekommenderas på CFD Handel Sverige har ett enormt stort utbud av utländska aktier som placerare enkelt och snabbt kan korta positioner i.Korta Tesla

I skrivande stund är några av de mest populära utländska aktierna att shorta Tesla och Apple.

I juli 2020 hade hade investerare kortat Tesla genom aktieblankning för ett värde av nästan 20 miljarder USD  och Apple för runt 13 miljarder USD. Klicka här för att läsa mer i Forbes

Via CFD-mäklare som Skilling och IG får du som trader möjligheten att korta dessa aktier utan att behöva blanka  och samtidigt utnyttja en hävstång på 5:1.

Korta positioner i valutor, ETF:er, råvaror och kryptovalutor

Som tidigare nämnts så är det inte bara möjligt att korta positioner i aktier med CFD-kontrakt.

Man kan också ta korta positioner i valutor, råvaror och kryptovalutor. Alla tillgångar som är tillgänliga hos CFD-mäklare är öppna för både långa och korta postioner.

Var kan man korta positioner i en rad olika typer av tillgångar? Korta positioner med CFD-kontrakt

Vi rekommenderar den skandinavisk-ägda mäklaren Skilling. Skilling erbjuder handel i mer än 900 tillgångar och är vinnaren i vårt  mäklartest 2024:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

 

 

Share