Hedging

Hedging – Hur hedgar man sin portfölj med CFD 2023? | Lektion 6

Att tillämpa hedging, eller att hedga, är en vanlig strategi för minska sin riskexponering.
Målsättning med denna artikel är att ge dig underlag så att du kan ta ställning till om hedging med CFD är rätt alternativ för dig.

Hedging med derivatinstrument

Derivatinstrument såsom CFD-kontrakt, optioner, terminer, warranter och swappar är vanliga finansiella verktyg för hedging.

Derivatinstrumentens värde baseras på priset på den underliggande tillgången och ger placerare möjligheten att positionera sig både för en upp- och nedgång.

Möjligheten att positionera sig för en nedgång gör dessa till lämpliga verktyg för hedging.

Vad är hedging?

En hedge är en position eller investering som är avsedd för att minska din riskexponering.

Hedging görs genom att öppna nya positioner, oftast i samma tillgångar som du redan har ett innehav i, för att kompensera de existerande positioner från en utveckling i motsatt riktning och negativa marknadsrörelser.

Detta görs genom att eventuella förluster på den första positionen kompenseras från vinsterna från din andra position, din så kallade hedge-position.

En hedge kompenserar alltingen all risk i en position och kallas då för en perfekt hedge, eller delar av den. Det vanligaste är att traders hedgar en del av sina positioner.

Varför hedging?

Hedging är en riskhanteringsstrategi och görs först och främst för att minimera eventuella förluster snarare än att tjäna pengar.  Nedan listar vi 3 vanliga anledningar för hedging:

 1. Skydda ditt aktieinnehav mot negativa prisrörelser:

  Istället för att sälja av sitt aktieinnehav när det faller i värde kan man hedga innehavet genom att öppna korta positioner som ökar i värde.

 2. Minska risken i volatila tillgångar som kryptovalutor:

  Kryptovalutor som Bitcoin och Ether har historiskt sett varit väldigt volatila och eftersom kryptovalutomarknaden är oreglerad ges investerare svagt skydd om överhuvudtaget. Genom att göra en hedge i sitt kryptovalutoinnehav med till exempel CFD eller en Warrant, kan ägare av olika kryptovalutor minska sin risk.

 3. Riskhantering av valutapositioner:

  Den globala valutamarknaden är den mest likvida finansiella marknaden och intresset för valutaspekulation är enormt. Men valutamarknaden är också väldigt volatil. Att tillämpa hedging för att hantera risken i valutapositioner är en vanlig strategi.

Varför hedga sitt innehav med CFD?

En populär metoder för hedging är att handla med CFD. De tre främsta anledningarna till CFD-kontraktets relevans för hedging är följande:

 • Traders behöver inte äga den underliggande tillgången för att öppna en position.
 • Traders kan positionera sig både för stigande och fallande marknader.
 • Traders behöver bara en bråkdel av positionens kapital för att öppna en position tack vare hävstången som automatiskt erbjuds av CFD mäklaren.

Om du exempelvis vill hedga en aktiepost eftersom du förväntar dig att kursen kommer att falla, kan du öppna en kort position i ett CFD-kontrakt som följer samma aktieslag.

Om aktiekursen faller kommer CFD-kontraktet att öka i värde och därmed kompensera dig för det minskade värdet i din aktiepost.

Eftersom CFD-kontrakt kan handlas för en mängd olika tillgångar, kan du göra samma sak i en rad olika tillgångar som exempelvis Bitcoin och guld.

Eftersom CFD är ett kontrakt och ingen tranferering görs av den underliggande tillgången behöver du aldrig äga tillgången ifråga vilket gör hedging med CFD flexibelt.

Samtidigt så möjliggör hävstången dig att öppna positioner i CFD-kontrakt till bara en bråkdel av tillgångens faktiska värde, vilket gör att du kan hedga med mindre kapital.

Kom igång med hedging med CFD

Redo att hedga och handla med CFD? Det finns två sätt att börja med hedging beroende på din kunskapsnivå och hur säker du känner dig inför CFD trading:

 • Öva genom att handla med CFD i ett demokonto och testa dina hedgingstrategier.
 • Öppna ett konto oss en av de bästa CFD-mäklarna. Du kan exempelvis snabbt och enkelt öppna ett demokonto eller ett handelskonto gratis hos en av följande CFD-mäklare:
Skilling - Bästa Mäklaren 2023 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Andra fördelar med CFD handel

Om du är intresserad av läsa mer om andra fördelar med CFD handel så har vi samlat nyttig information i vår artikel Varför handla med CFD – 7 fördelar. Klicka här för att gå vidare artikeln

Share