blanka amerikanska aktier - wall street

Blanka Amerikanska Aktier – positionerar dig för en nedgång i USA

Att blanka amerikanska aktier har blivit allt mer efterfrågat i Sverige och det är inte så förvånande.

Blankning är ett bra verktyg att ha tillgängligt på fallande marknader. Att även ha möjligheten att positionera sig för en nedgång i amerikanska aktier, banar vägen för en strategi baserat på riskspridning och differentiering av innehav.

Men blanking av både svenska och amerikanska aktier är fortfarande inte så vanligt förekommande bland privata investerare.

Svenska privatinvesterare och traders är framförallt begrändade till att blanka amerikanska aktier hos ett fåtal traditionella nätmäklare som bland annat Avanza.

Från ovan uppkomer tre frågor:

  • Varför är blanking av aktier inte är mer förekomande?
  • Finns andra och bättre mäklare där man kan spekulera i en nedgång i amerikanska aktier?
  • Finns det idag alternativ för den som önskar att blanka i amerikanska aktier?

I denna artikel svarar vi på båda frågorna genom att gå igenom fyra anledningar som förklarar varför möjligheterna att blanka med amerikanska aktier är begränsade.

Efter varje förklaring ger vi svar på hur en kort position/säljposition i en CFD-aktie kan vara ett bra alternativ till att blanka amerikanska aktier.

1. Begränsat utbud av blankningsbara aktier

Grundförutsättningen för att kunna blanka aktier är att du kan låna en aktie eftersom den som blankar inte äger aktien.

Det måste alltså finnas en aktieägare som är villig att låna ut sitt aktieinnehav till dig och ni måse vara övverrens om lånperioden – dvs när aktierna ska återlämnas.

Det är ofta i detta skede de flesta som vill blanka aktier stöter på det första och största hindret – det begränsade utbudet av blankingsbara aktier. Det är ofta svårt att hitta en lånegivare av aktien som du vill blanka.

CFD som alternativ – du behöver inte låna aktien

CFD-kontrakt är ett derivat som reflekterar den underliggande aktiens prisrörelser – du behöver alltså inte äga själva tillgången för att spekulera i aktien. Du är därmed inte beroende några utlånare av den aktie som du vill blanka.

Istället är det din CFD mäklare som du som köper och säljer kontrakten mot. CFD mäklaren erbjuder omdelebara avslut så du behöver inte vänta på att en utlånare ska erbjuda att låna ut sina aktier.

Redo att börja blanka amerikanska aktier? Vi rekommenderar följande CFD-mäklare för handel på svenska med amerikanska aktier:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

2. Extremt begränsat utbud av blankningsbara amerikanska aktier

Ett kraftigt begränsat utbud på blankingsbara aktier gäller inte bara svenska utan även amerikanska aktier. Man kan faktiskt påstå att det är till och med svårare att hitta långivare av amerikanska aktier hos traditionella nätmäklare.

De flesta traditionella svenska nätmäklare har ett ett fokus på den svenska aktiemarknaden och resultatet av detta är ett begränsat utbud av blankningsbara utländska och amerikanska aktier.

CFD som alternativ – enormt utbud av amerikanska aktier-CFDs

En av de största fördelarna med CFD handeln är att den är global. CFD-mäklare erbjuder stort utbud av CFD-kontrakt i en rad olika aktier från världens alla börser, inklusive amerikanska aktier som handlas på Dow Jones och Nasdaq.

Detta innebär att du istället för att begränsa dig till ett litet utbud av blankningsbara amerikanska aktier kan du positionera dig i korta/sälj CFD-aktier från USA .

Men det är inte allt – du kan också positionera dig i  långa/köp CFD-kontrakt om du tror på en uppgång. Det inte bara aktier du kan handla CFD-kontrakt med – du kan även positionera dig för en upp- eller nedgång i en rad andra tillgångar som bland annat valutor, index, kryptovalutor och råvaror.

3. Förbestämd låneperiod – blankade aktier måste återlämnas oavsett värdering

Utånaren av aktien bestämmer när aktien ska lämnas tillbaka – detta innebär att den som blankar aktier måste återlämna aktierna inom en vis tid. Detta oavsett hur aktiekursen utvecklats och dess värdering vid slutdatumet.

Du som blankar är alltså förpliktigad att återlämna aktierna inom en viss tidsram och därmed är din flexibilitet begränsad.

CFD som alternativ – CFD-kontrakt förfaller ej

Till skillnad från aktier som blankas så har CFD-kontrakt inga förfallodatum. Detta innebär att du är fri att välja när du avyttrar din CFD-kontrakt.

4. Fodringsrätt på blankaren

Utlånaren av aktier har rätt att begära tillbaka sina aktier – även innan låneperiodens slut.

Således finns det alltid en överhängande risk att du måste stänga din blankningsposition tidigare än planerat och återföra aktierna till det förutbestämda priset oavsett den rådande aktiekursen.

CFD som alternativ – friheten att själv välja  när du ska stänga din position

Det finns ingen tidsbegränsning på CFD-kontrakt. Du väljer själv när du vill stänga din position – detta ger dig handlingsfrihet.  CFD mäklaren är den andra partnern i transaktionen och har ingen fodringsrätt på dina CFD-positioner.

Sammanfattning – blanka amerikanska aktier eller gå kort i amerikanska aktie-CFDs?

Vi har i denna artikel påpekat att det tyvärr finns ett antal strukturella begränsningar som gör det svårt för privata investerare i Sverige att spekulera i en nedgång i amerikanska aktier genom blankning.


Det är framförallt det begränsade begränsade utbudet av blankningsbara aktier som gör det svårt. Detta beror inte bara på den komplicerade blankningsprocessen men också på faktumet att de traditionella nätmäklarna inte erbjuder amerikanska aktier i den utsträckning som många skulle önska sig.

Därtill tillkommer orosmoment som fodringsrätt och lånetiden – två faktorer som förminskar handlingsfriheten när man blankar aktier.

Ett alternativ som finns tillgänligt är att ta upp positioner i korta/sälj aktie-CFDs som är kopplade till amerikanska aktier som förväntas sjunka i värde.

Då CFD-kontrakt ingås direkt med CFD-mäklaren förenklas processen. Ingen fodringsrätt eller förfallodatum gäller för CFD-kontrakt.

Slutligem, utbudet av amerikanska aktier som man kan ta upp positioner i med hjälp av CFD-kontrakt är enormt- vilket resulterar i att man har friheten att investera i en mängd olika amerikanska aktier.

Är du intresserad av att gå kort och öppna en säljposition i amerikanska aktier genom CFD-kontrakt istället för att blanka amerikanska aktier? Nästa naturliga steg är att ta sig en titt på de bästa CFD-mäklarna för 2024:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Share