råvaruhandel

Råvaruhandel online | Handla guld, silver, olja (Brent & WTI) med hävstång

På världsmarknaden står råvaruhandel för en stor del av omsättningen. 

Finansiell handel med råvaror via olika typer av råvaruderivat har i modern tid spelat en viktig roll, och i på denna sida så kommer vi att fokusera på råvaruhandel med hjälp av CFD-kontrakt.

Från metal och jordbruksprodukter till energiråvaror

Historiskt sett har råvaruhandel rört sig om handel med råvaror inom framförallt två kategorier: metal och jordbruksprodukter.

Sedan slutet av 1800-talet har även energiråvaror som olja stått i fokus.

Den finansiella formen av råvaruhandel eller trading med råvaror, det vill säga investering och spekulation i råvaror utan att nödvändigtvis äga råvaran, har historiskt sett varit begränsad till stora aktörer.

Det rör sig om trading firmor, insitutionella aktörer och företag aktiva inom råvauindustrin, eller andra aktörer som är direkt påverkade av råvarupriser.

I de flesta fall har de positionerat sig i råvaror genom att handla med optioner – ett derivatinstrument som härleder sin prisutveckling från på utveckligen av den underliggande råvaran.

Derivatinstrumentet optioner utvecklades i Chicago för att hjälpa spannmålsproducenter att säkra sina intäckter, och har traditionellt sett varit det mest populära verktyget för råvaruhandel.

Råvauhandel och trading online för privata aktörer

Under de senaste två decennierna har även privata aktörer och traders fått möjligheten att ta del i råvaruhandel.

Detta tack vare att en rad olika nätmäklare har börjat erbjuda privatpersoner att investera och spekulera i ett stort antal råvaror på världsmarknaden.

Ett resultat av detta är att optioner har fått konkurrans från en rad andra derivat- och certifikatprodukter om utvecklats eftersom optioner dras med en hel del begränsningar som  gjort det svårt för många att dra nytta av detta alternativ.

För den som söker mer information om optioner rekommenderas att läsa vår artikel om fördelar och nackdelar med optioner genom att klicka här.

Råvaruhandel med CFD

Ett av de mest dynamiska alternativen för råvaruhandel är CFD-kontrakt, som står för Contract-For-Difference, och går under förkortningen CFD.

CFD utvecklades under början av början av 1990-talet med fokus på hedgefondsklienter, som med hävstångseffekt, på ett enkelt sätt, inte bara kunde gå lång utan även kort i marknaden.

Under andra halvan av 1990-talet blev CFD-kontrakt för första gången tillgängligt för privata investerare och gjorde snabbt succé.

Fördelarna med CFD-handel var påtaglig för privatpersoner då många barriärer för råvaruhandel försvann. CFD-handel möjliggjorde:

 • Att gå kort i en tillgång – spekulera i nedgång i råvaror och andra tillgångar.
 • Ingen fysisk transaktion – inom CFD-trading behöver ingen av de involverade parterna varken äga och köpa/sälja tillgången eftersom ingen fysiskt transaktion sker. Detta möjliggör handel i ett stort antal råvaror.
 • Direkta avslut – eftersom handel med CFD sker enbart och direkt mellan mäklaren och placeraren sker transaktionerna direkt.
 • Enkel och transparent prissättning – priset på en CFD speglar priset på den underliggande tillgången och följer den hela tiden.
 • Ingen urgröpningseffekt – CFD-kontrakt minskar inte i värde ju längre man håller dem ohandla med guld onlinech de har i de flesta fall inte har någon löptid.
 • Positionera sig med bara en bråkdel av värdet på sin position – eftersom CFD är en hävstångsprodukt förbättras köpkraften avsevärt. 
  Med ett säkerhetskrav på bara 5% för guld, kan en placerare ta en position som är 20 gånger större.
  För andra råvaror är säkerhetskravet 10% och därmed kan positionen vara upp till 10 gånger större. Detta gäller för Brent olja och WTI olja. Mer information om just CFD handel med guld har vi samlat i en separat artikel som kan nås genom att klicka här.

Handla råvaror med CFD

För dig som har en tydlig uppfattning om hur en viss råvara kommer att utvecklas och är villig att ta risk och söker möjligheten att tjäna pengar i både upp och nedgång är första steget att välja en CFD-mäklare.

Med CFD-trading äger man inte den underliggande tillgången utan köper istället ett visst antal CFD-kontrakt. För att positionera sig i en råvara gäller följande:

 • Du köper CFD- kontrakt i en råvara om du tror på att råvaran kommer att stiga i värde.
 • Du säljer CFD- kontrakt i en råvara om du tror på att råvaran kommer att gå ner i värde.

Redo att börja med råvaruhandel med CFD?

Skilling - Bästa Mäklaren 2023 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

handla med råvaror online - skilling

Investera och spekulera i råvaror

Utbudet av råvaror hos CFD-mäklare är stort så du kommer med största sannolikhet att hitta ett CFD-kontrakt som följer de råvaror som du vill handla med.

Bland de mest populära råvarorna att handla med finner man guld, silver, naturgas, Brent och WTI-olja.

För dig som är intresserad av att läsa mer om att handla med olja på nätet rekommenderar vi vår artikel Investera i olja.

Sammanfattning – råvaruhandel online

Råvaruhandel är inget nytt fenomen på den finansiella marknaden.

Dock är möjligheten att handla med råvaror för privatpersoner ett relativt nytt fenomen.

En av de bästa och mest populära metoderna för råvaruhandel är CFD-handel. CFD-kontrakt har en rad fördelar som givits ovan.

Men det finns även ett antal nackdelar. Det är framförallt hävstången som förstärker riskerna om den underliggande tillgången utvecklas åt fel riktning.
Råvarumäklare - Skilling
Det är därför rekommenderat att börja med att öppna ett demokonto och sedan gå vidare med att investera mindre summor.

Minsta insättningen hos en del CFD-mäklare som Skilling är bara 1000 SEK.

Att skapa ett konto hos Skilling går snabbt och enkelt och kan göras med hjälp av BankID.

Skilling erbjuder CFD-handel med hävstång i en rad olika råvaror med hävstång.

Läs mer om Skilling i vår recension eller besök Skilling och skapa ett handelskonto genom att klicka här.

Eller läs mer om två andra ledande råvarumäklare:

IG – Störst i världen inom CFD-handel med mer än 17 000 tillgångar – Besök IG

Plus500 – Över 2100 olika tillgångar – Ledande CFD mäklare – Flera handelsplattformar

Mer om råvarumarknaden

Mer information om råvarumarknaden finns hos World Bank. Klicka här för att besöka deras sida om om den globala råvarumarknaden.

Share