råvaruhandel

Råvaruhandel online – handla guld, silver, olja (Brent & WTI) med hävstång

På världsmarknaden är råvaruhandel en av de mest omsatta typerna av handel. Finansiell handel med råvaror via olika typer av råvaruderivat har i modern tid spelat en viktig roll, och i på denna sida så kommer vi att fokusera på råvaruhandel med hjälp av CFD-kontrakt.

Från metal och jordbruksprodukter till energiråvaror

Historiskt sett har råvaruhandel rört sig om handel med råvaror inom framförallt två kategorier: metal och jordbruksprodukter. Sedan slutet av 1800-talet har även energiråvaror som olja stått i fokus.

Den finansiella formen av råvaruhandel eller trading med råvaror, det vill säga investering och spekulation i råvaror utan att nödvändigtvis äga råvaran, har historiskt sett varit begränsad till de stora aktörerna.

Det rör sig om trading firmor, insitutionella aktörer och företag aktiva inom råvauindustrin, eller direkt påverkade av råvarupriser.

I de flesta fall har de positionerat sig i råvaror genom att handla med optioner – ett derivatinstrument som härleder sin prisutveckling från på utveckligen av den underliggande råvaran.

Optioner utvecklades i Chicago för att hjälpa spannmålsproducenter att säkra sina intäckter, och har traditionellt sett varit det mest populära verktyget för råvaruhandel.

Råvauhandel och trading online för privata aktörer

Under de senaste två decennierna så har även privata aktörer och traders fått möjligheten att ta del i råvaruhandel.

Detta tack vare utbudet av en rad olika nätmäklare som börjat erbjuda privatpersoner att investera och spekulera direkt i prisförändringar i ett stort antal råvaror på världsmarknaden.

Ett resultat av detta är att optioner har fått konkurrans från en rad andra derivat- och certifikatprodukter om utvecklats då optioner dras med en hel del begränsningar som  gjort det svårt för många att dra nytta av detta alternativ.

För den som söker mer information om optioner rekommenderas att läsa vår artikel om fördelar och nackdelar med optioner genom att klicka här.

Råvaruhandel med CFD – ett dynamiskt alternativ för handel med råvaror

Ett av de mest dynamiska alternativen för råvaruhandel är CFD-kontrakt, som står för Contract-For-Difference, och går under förkortningen CFD.

CFD utvecklades under början av början av 1990-talet med fokus hedgefondsklienter som med hävstångseffekt, på ett enkelt sätt, inte bara kunde gå lång utan även kort i marknaden.

Under andra halvan av 1990-talet blev CFD-kontrakt för första gången tillgängligt för privata investerare och gjorde snabbt succé.

Fördelarna med CFD-handel var påtaglig för privatpersoner då många barriärer för råvaruhandel försvann. CFD-handel möjliggjorde:

  • Att gå kort i en tillgång – spekulera i nedgång i råvaror och andra tillgångar.
  • Stort utbud av tillgångar – inom CFD-trading behöver ingen av de involverade parterna varken äga eller köpa tillgången eftersom ingen fysiskt transaktion sker. Detta möjliggör för handel i ett stort antal råvaror.
  • Direkta avslut – eftersom handel med CFD sker enbart och direkt mellan mäklaren och placeraren sker transaktionerna direkt.
  • Enkel och transparent prissättningpriset på en CFD speglar priset på den underliggande tillgången och följer den hela tiden.
  • Ingen urgröpningseffekt – CFD-kontrakt minskar inte i värde ju längre man håller dem ohandla med guld onlinech de har i de flesta fall inte har någon löptid.
  • Positionera sig med bara en bråkdel av värdet på sin position Eftersom CFD är en hävstångsprodukt förbättras  köpkraften avsevärt genom att multiplicera den ursprungliga investeringen.
    Med ett säkerhetskrav på bara 5% för guld, kan en placerare ta en position som är 20 gånger större.
    För andra råvaror är säkerhetskravet 10% och därmed kan positionen vara upp till 10 gånger större. Detta gäller för Brent olja och WTI olja. Mer information om just CFD handel med guld har vi samlat i en separat artikel som kan nås genom att klicka här.

Hur investerar man i råvaror med CFD

För dig som har en tydlig uppfattning om hur en viss råvara kommer att utvecklas och är villig att ta risk och söker möjligheten att tjäna pengar i både upp och nedgång är första steget att välja en CFD-mäklare.

Med CFD-trading äger man inte den underliggande tillgången utan köper istället ett visst antal CFD-kontrakt. För att positionera sig i en råvara gäller följande:

– Du köper CFD- kontrakt i en råvara som passar dig om du tror på att råvaran kommer att stiga i värde.

Du säljer CFD- kontrakt i en råvara som passar dig om du tror på att råvaran kommer att gå ner i värde.

Redo att börja med råvaruhandel med CFD? Vi rekommenderar  Skilling – Vinnare i vårt mäklartest 2021 – Handla snabbt med BankID och Swish – Klicka här för att läsa mer

handla med råvaror online - skilling

Råvaror att investera och spekulera i

Utbudet av råvaror hos CFD-mäklare är stort så du kommer med största sannolikhet att hitta ett CFD-kontrakt som är kopplade till de olika råvaruslagen som du eftersöker.

Bland de mest populära råvarorna att handla med finner man guld, silver, naturgas, Brent och WTI-olja.

För dig som är intresserad av att läsa mer om att handla med olja på nätet rekommenderar vi vår artikel Investera i olja.

Sammanfattning – råvaruhandel online

Råvaruhandel är inget nytt fenomen på den finansiella marknaden. Dock är möjligheten att handla med råvaror för privatpersoner ett relativt nytt fenomen.

En av de bästa och mest populära metoderna för råvaruhandel är CFD-handel. CFD-kontrakt har en rad fördelar som givits ovan.

Det finns även nackdelar. Det är framförallt hävstången som förstärker riskerna om den underliggande tillgången utvecklas åt fel riktning.
Råvarumäklare - Skilling
Det är därför rekommenderat att börja med att öppna ett demo-konto och sedan gå vidare med att investera mindre summor. Minsta insättningen hos en del CFD-mäklare som Skilling är bara 1000 SEK.

Att skapa ett konto går snabbt och enkelt och kan göras med hjälp av BankID hos den skandinvisk-ägda mäklaren Skilling.

Skilling erbjuder CFD-handel med hävstång i en rad olika råvaror med hävstång.

Läs mer om Skilling i vår recension eller besök Skilling och skapa ett handelskonto genom att klicka här.

Mer information finns att finna hos World Bank. Klicka här för att besöka deras sida om om den globala råvarumarknaden.

Share