handla med optioner

Handla med optioner | För- och nackdelar med optionshandel

Hör du till dem som tittat närmare på möjligheterna att handla med optioner eller har du kanske redan erfarenhet av optionshandel?

Ser du fördelarna med att handla med optioner men kan tänka dig att handla med ett annat derivatinstrument? I så fall så har du all anledning att läsa vidare.

En vanlig syn på optioner är att optionshandel är komplicerat och riskfyllt. För att reda ut detta går vi  denna artikel igenom fördelarna och nackdelar med optionshandel.

Vi ställer oss också frågan om det finns ett annat finansiellt instrument som ger dig samma fördelar utan de nackdelar som optioner för med sig och konstaterar att CFD:er – ett annat populärt derivatinstrument – bör begrundas som ett alternativ till optioner.

Vi börjar med en genomgång av fördelarna med att handla med optioner.

Fördelar med att handla med optioner

Att handla med optioner har under de senaste 30 åren blivit ett attraktivt alternativ hos framförallt hedge fonder som ofta positionerar sig för en nedgång. Med hjälp optioner kan man expempelvis:

 • Positionera sig inte bara för en uppåtgång marknad utan även för en nedgående – eller stillastående marknad.
 • Minska sin risk i sitt innehav genom att försäkra sig mot nedgångar med hjälp av säljoptioner. Säljoptioner ökar i värde när dess underliggande tillgång faller i värde.
 • Ökad flexibilitet – tack vare möjligheterna att positionera sig för olika typer av marknadstrender så kan man tack vare att handla med optioner skapa olika kombinationer som passar just din marknadstro.
 • Kraftig värdeutveckligen – optioner rör sig ofta väldigt kraftigt och speciellt ”out of the money” optioner kräver ofta en liten insats. En liten insats kan alltså leda till en mycket hög procentuell avkastning.

Mot bakgrund av de ovannämnda fördelarna med optionshandel så är det inte svårt förståvarför just hedge fonder väljer att handla med optioner. Men bortsett från den stora risken med optionshandel så  finns även ett antal nackdelar.

Nackdelar med att handla med optioner

Men har optionshandeln verkligen slagit igenom hos mindre aktörer som svenska daytraders, småsparare? Många associerar trots allt optioner med något komplicerat och riskfyllt. Låt oss ta oss en titt på ett par nackdelar som är speciellt påtagliga för mindre aktörer.

 • Begränsat utbud och efterfråganman skulle kunna tro att handel med optioner skulle ge dig möjligheten att positionera dig i en rad olika tillgångar. Men så är inte fallet. För svenska traders så är utbudet av optioner är begränsat till framförallt de stora svenska aktierna eftersom det finns en kritisk massa av optionsutfärdare och intresse av köpare att investera i dessa optioner. Men även om dessa storaktier har hög omsättning i sig så är omsättningen i dess optioner ofta relativt låg.
 • Urgröpningseffekten en viktigt parameter som påverkar premien och dess värdeutveckling är tidsfaktorn. Mer specifikt, tidsperioden fram till att optionens lösendag eller slutdag. Ju längre tid det är kvar till optionens slutdag desto större är chansen att aktiekursen rör sig i en förmånlig riktning. Ju närmare man kommer slutdagen, dessto mindre är tidsvärdet och är alltid noll när optioner förfaller på slutdagen.
 • Komplicerad prissättning prissättningen av optioner, eller snarare sagt av premien på optioner, kan teoretiskt sätt bestämmas. Det är framförallt Black–Scholes–Merton modellen som används för att säkerställa priset på optioner. Men tittar man närmare idag, så är priserna  nödvändigtvis inte baserade på formeln. Det är alltså marknaden som bestämmer priset.
 • Ingen belåning av optioner – till skillnad från aktiehandel som har hög omsättning och mindre riskfyllt, så har handel med optioner låg omsättning och anses innefatta risk. Det är därför inte förvånande att banker och nätmäklare inte erbjuder belåning av optioner.

Av de ovannämnda nackdelarna är det framförallt begränsat utbud och efterfrågan som förhindrar många aktiva traders att handla med optioner.

Men finns det då ett alternativ till optionshandel som innefattar fördelarna som man finner i optioner men samtidigt exkluderar nackdelarna?

CFD:er som alternativ till optionshandel

Eftersom både CFD-kontrakt optioner tillhör kategorin derivatinstrument är de relativt lika varandra. Men det finns trots det ett antal skillnader. Instrumentet CFD utvecklats långt senare än optioner och den därmed mer anpassad för dagens krav. CFD erbjuder lösningar på flertalet av de nackdelar som man dras med när man handlar med optioner.

Men först börjar vi med att ta oss en titt på de fördelar som CFD:er delar med optioner.

Jämte optioner så kan man med hjälp av CFD:er positionera sig för både en upp- och nedgång. Detta resulterar i möjligheten att säkra sitt innehav mot nedgångar och skapar flexibilitet.

Den kratiga värdeutveckligen som kan uppnås när man handlar med optioner kan även uppnås när man handlar med CFD:er. Dock skilljer de två derivatinstrumenten åt. CFD:er handlas på marginalen med en stor hävstång, samtidigt som prisutveckligen och prissättningen skiljer sig åt. Mer om detta nedan.

Redo att börja handla CFDs? Vi rekommenderar  Skilling – Vinnare i vårt mäklartest 2021 – Handla snabbt med BankID och Swish – Klicka här för att läsa mer

Unika fördelar med CFD:er som inte finns med optioner

Som vi tidigare nämnt finns det ett antal nackdelar optionshandel: begränsat utbud och efterfrågan, komplicerad prissättning, urgröpningseffekten, och ingen belåning av optioner.

Eftersom CFD:er skiljer sig en anning åt så dras de inte med samma nackdelar:

 • Enkel prissättningen för CFD:er – priset på en CFD följer den underliggande tillgången. Om till exempel Ericsson B kostar 80 SEK då kommer ett CFD-kontrakt för Ericsson B kosta 80 sek.
 • Enormt utbud av CFD:er – CFD:er handlas på mariginalen och inte med syfte, som är fallet med optioner, att i framtiden köpa eller sälja den underliggande tillgången. Således finns det i teorin inga begränsingar på tllgångar som kan handlas med CFD:er.  Inte heller är omsättningen ett problem eftersom CFD:er handlas mellan CFD-mäklaren och dess kunder. Därför finns det sammantaget idag ett oändligt utbud av CFD:er med hundratals aktier som underliggande tillgång. Utöver aktie CFD:er så kan man även handla med valutor, index, ETF:er, råvaror och kryptovalutor.
 • Ingen urgröpningseffekt – priset på en CFD följer enbart värdet på den underliggande tillgången. Då CFD:er inte har något slutdatum så sker det inte heller någon utgröpning av värdet med tidens gång.  En kostnad som kan uppstå under tidens gång är eventuell ränta eller avgifter som är sammankopplade till att hålla sina CFD-positioner öppna över en viss tid.
 • Hävstång –  CFD är en hävstångsprodukt. Detta innebär att du som trader erbjuds att köpa CFD:er hävstång och det är därmed möjligt att investera bara en bråkdel av positionens totala värde. Hävstången för aktie CFDs är 5:1 men högre för en rad andra tillgångar.

Sammantaget så dras inte CFD:er med samma nackdelar som optioner gör – de erbjuder också en rad unika fördelar. Om du vill läsa mer om fördelarna med CFD:er så kan du läsa vidare här.

Sammanfattning – att handla med optioner eller med CFD:er

Både optioner och CFD:er är så kallade derivatinstrument och likheterna mellan dem är stora. Men det finns trots det ett antal skillnader dem emellan. Eftersom CFD är en hävstångsprodukt som utvecklades på 1990-talet är den mer anpassad för dagens handelsklimat.

Både optioner och CFD:er delar fördelar som möjligheten att positionera sig för både uppgående och nedgående marknadstrender. Detta gör att de båda instrumententen medför flexibilitet och möjligheterna att till exempel säkra sitt aktieinnehav mot en eventuell nedgång.

Optioner har å andra sidan ett antal nackdelar. Det är framförallt det begränsade utbudet och efterfrågan och den komplicerade prissättningen av premien som gör handel med optioner mindre attraktivt för aktiva traders och mindre aktörer.

Dessa problem har dock inte CFD:er – priset på en CFD följer värdet på den underliggande tillgången. Utbudet av CFD:er är enormt – vilket möjliggör för snabb och enkel spekulation i hundratals aktier och andra tillgångar som till exempel råvaror, kryptovalutor, ETF:er och index. Inte heller är efterfrågan på CFD:er ett problem då transaktioner i CFD:er sker mellan mäklaren och sina kunder.

Så här kommer du igång

Idag går det att handla CFD:er hos en rad olika CFD-mäklare. Vi rekommenderar Skilling – du kan läsa mer om Skilling genom att klicka här.

För att komma ihång med att handla CFD:er hos Skilling behöver du göra följande:

 1. Besöka Skillings hemsida och öppna ett konto. Klicka här för att besöka Skillings hemsida.

 2. Registrera dig. Snabbast och enklast går det med BankID.

 3. Välj den underliggande tillgång som du vill spekulera i.

 4. Minsta insättning hos Skilling är bara 1000 SEK. Det går bra att använda Swish, banköverföring eller kort.

 5. Du kan självklart börja med bekanta dig med Skillings platform med hjälp av ett demo konto med låtsaspengar som du får hos Skilling.

Lycka till med din CFD handel! Kom ihåg att du även kan handla med valutor, kryptovalutor, råvaror, och index hos Skilling.

Share