Blanka Tesla

Blanka Tesla på Nordnet eller Avanza? Så blankar man TSLA 2023

Vill du blanka Tesla (TSLA)? Då är du inte ensam.

Tesla är en av de absolut populäraste amerikanska aktierna att handla med i Sverige och intresset av att även kunna dra nytta av en nedgång i aktiens kurs är därför stort.

I den här artikeln får du lära dig om vilka alternativ som finns för dig som tror på att Teslas aktie kommer att sjunka i värde och hur du kan positionera dig för att dra nytta av detta.

Blanka Tesla på Nordnet och Avanza

Vid en första anblick skulle man kunna tro att det går att blanka Tesla Nordnet och Avanza. Men så är inte fallet.

Det går inte att blanka Tesla – varken hos Nordnet eller Avanza. Så vilka mäklare bör man istället titta på om man vill blanka Tesla?

Blanka Tesla hos en aktiemäklare

Har man redan en aktiedepå hos en etablerad svensk aktiemäklare som Nordnet och Avzanza så ter det sig naturligt att försöka blanka Tesla hos ens mäklare. Men om detta inte är möjligt, vilka aktiemäklare ska man då vända sig till?

Faktum är att det finns få svenska aktörer som erbjuder sina kunder att blanka Tesla. Nordnet och Avzanza är inte bara är de två största aktiemäklarna.

De är också ledande när det gäller utbudet av amerikanska aktier. Så om Nordnet och Avanza inte erbjuder sina kunder möjligheten att blanka Tesla, vilken annan mäklare gör då det?

Alternativ till att blanka Tesla på  Nordnet och Avanza

För att hitta rätt mäklare så tycker vi på CFD Handel Sverige att du ska börja med att ta ställning till frågan om du verkligen måste blanka Tesla för att positionera dig för en nedgång i aktien.

Vill du öppna en position i Tesla som ökar i värde vid ett kursfall så är blankning faktiskt inte det enda alternativet. Som vi skrivit om tidigare så är blankning en relativt komplicerad och riskfyld metod att använda sig av för att positionera sig för en nedgång.

En helt annan metod när det gäller att dra nytta av en nedgång i aktier som Tesla är handel med CFD-kontrakt.

CFD-handel bygger på kortsiktigt ägande av CFD-kontrakt som följer värdet på en viss tillgång som till exempel Tesla.

En kort position, eller en säljposition som det också kallas för, ökar i värde när den underliggande tillgången faller i värde. Således fungerar korta positioner i CFD-kontrakt som ett alternativ till blankning för dig som vill spekulera i en nedgång.

Handla Tesla med hävstång 5:1

Oavsett om man öppnar långa eller korta positioner i CFD-kontrakt så sker denna typ av handel med hävstång. Något som passar bra för aktier som Tesla som normalt sett kräver ett större investeringskapital.

Hur fungerar det då rent praktiskt? Med CFD-kontrakt kan du positionera dig i Tesla med 20% av positionens faktiska värde. Resten är ett automatiskt lån från mäklaren.

Räkneexempel kort position i Tesla med hävstång

Är Teslas dagspris 600 USD blir kostnaden för att köpa ett CFD-kontrakt 600/5 = 120 USD.

Har man en negativ marknadssyn och tror på att Teslas aktiepris kommer att sjunka öppnar man en kort position.

Om aktiepriset sjunker med 10% till 540 USD blir avkasningen 50% eftersom (600-540)/120 = 50%.

Man får alltså högre avkastning genom att positionera sig med CFD-kontrakt – detta om kursen rör sig i rätt riktning och  man får också möjligheten att dra nytta av en negativ kursförändring genom att öppna korta/säljpositioner.

Frågor och svar – Blanka Tesla

Man kan blanka aktier på Avanzas  aktie- och fondkonto men när det gäller utländska aktier såsom amerikanska aktier så är det svårare.

Man kan till exempel inte blanka Tesla (TSLA) på Avanza.

Liksom hos Avanza så kan man inte heller blanka Tesla (TSLA) direkt hos konkurrenten Nordnet.

Med hjälp av CFD-kontrakt kan du positionera dig i en nedgång i Tesla (TSLA). De bästa CFD mäklarna på svenska för detta är Skilling och IG.

Om Tesla, Nordnet och Avanza

Tesla är en amerikansk fordonstillverkare av eldrivna bilar, så kallade EVs. Tesla fokuserar även på solenergi.

Nordnet och Avanza är två av sveriges största aktiemäklare. Har man redan en aktiedepå Nordnet eller Avzanza så ter det sig naturligt att försöka blanka Tesla hos sin mäklare.

Men eftersom Tesla inte är blankningsbar hos de två aktiemäklarna, vilken mäklare ska man då vända sig till? Hos dessa CFD-mäklare kan du blanka Tesla:

Skilling - Bästa Mäklaren 2023 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Share