Blanka aktier

Blanka aktier | Vad är aktieblankning och vilka alternativ finns?

Att blanka aktier innebär att man säljer en aktie som man från början inte äger. Något som också kallas för att gå kort i aktier, shorta aktier eller gå kort i aktier.

Målsättningen är att dra nytta av en nedgång i aktiepriset – alltså att tjäna pengar på en aktie även om priset sjunker.

Att blanka aktier är därför en metod som används om man har en negativ syn på aktien utveckling.

Men det är inte den enklaste metoden för att positionera sig för en nedgång. I denna artikel går vi igenom hur man blankar aktier och alternativ till aktieblankning.

Hur fungerar blankning?

  • Steg 1: det börjar med att man lånar aktier på marknaden. För att dra nytta av en fallande aktiekurs lånar man aktier som man inte äger på marknaden, något som kallas för att ta upp en blankningsposition.
  • Steg 2: Försäljning av aktierna. Nästa steg är att sälja aktierna till samma pris som de lånades för eller högre.
  • Steg 3: Återköp av aktierna till ett lägre pris. Sedan köper blankaren tillbaka dem till ett lägre pris i framtiden.
  • Steg 4: Återlämning av aktierna till ägaren. Blankaren har ett krav på sig att inom en förutbestämd tid lämna tillbaks aktierna eftersom dessa lånades.

Hur uppnås en vinst när man blankar aktier?

Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) (steg 3) är lägre än priset aktierna från början såldes för i (steg 1), har blankaren gjort en vinst när de lånade aktierna återlämnas. Vinsten är således skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Exempel – aktieblankning av Eric B

Adam har en negativ syn på Eric B:s aktieutveckling och tror att den kommer att minska. Detta vill han tjäna pengar på, vilket han kan göra genom att blanka aktien. När han lånar aktierna kostar de 100 kr/st, vilket han också säljer dem för. Adams marknadsanalys visar sig korrekt och aktien sjunker i värde kort därefter. När aktien står i 80 kronor bestämmer sig Adam för att nöja sig med den vinst han uppnått på aktieblankningen.

Eftersom aktien är lånad måste Adam lämna igen samma antal aktier som han lånade när de kostade 100 kr/st.  När Adam sålde de lånade aktierna på marknaden fick han 100 kronor. När Adam köpte tillbaka aktierna för att lämna tillbaka dem betalade han bara 80 kronor. Mellanskillnaden mellan försäljningspriset (100 kr) och återköpspriset (80 kr) blev Adams vinst. I detta fall blev vinsten 20% eller 20 kronor/aktie.

I detta exempel så har vi inte tagit hänsyn till courtage och andra avgifter. Något som vi går in på i mer detalj längre ner.

Vad är risken med att blanka aktier?

Om aktien skulle utvecklas mot förväntan för en blankare, det vill säga att den blankade aktien stiger i värde innebär det att man gör en förlust vilket som beror på att blankaren lånat aktien och sålt den på marknaden i förhoppning att kunna köpa tillbaka den billigare.

Om aktien mot förmodan istället stiger i värde innebär det att blankaren måste köpa tillbaka aktien till en högre kostnad när det är dags att lämna tillbaka den.

Rent teoretiskt kan en aktie gå ned max 100% men den kan även stiga hur mycket som helst, så det är viktigt att begrunda risken som en möjlig uppgång i aktiepriset kan resultera i när man blankar aktier.

Short Squeeze

Ett bra men extremt exempel på hur det kan gå fel är när en så kallad short squeeze sker. En short squeeze innebär att en blankad aktie stiger kraftig i värde och således förorsakar blankare en förlust.

Detta inträffade under vintern 2020-2021 i samband med att ett stort antal traders som inspirerats av inlägg på Reddit (subreddit r/wallstreetbets), valde att köpa aktier i ett antal amerikanska företag som de ansåg vara köpvärda av olika anledningar, något som gjorde att aktierna steg kraftigt i värde. En av dessa aktier var GameStop.

Men dessa aktier var också kraftigt blankade av större finansiella aktörer och dessa traders ville på så sätt sabotera deras aktieblankningsstrategi, vilket de framgångsrikt lyckades med.

Men det finns även andra exempel såsom Dryships ($DRYS) som ökade med 2000% när Donald Trump van presidentvalet i USA. Andra exempel är Volkswagen som mitt under finanskrisen 2008 ökade kraftigt i värde, samt kursraketen Tesla (NASDAQ: TSLA) år 2020.

Andra faktorer att begrunda inför aktieblankning

Det finns alltså en rad parametrar att begrunda innan man beslutar sig för att blanka aktier och det är till exempel förvärv, uppköp, bud, rapporter, positiva vinstvarningar och rekommendationer, och annat som kan göra att kursen stiger kraftigt.

Kostnader för att blanka aktier

Det finns flera kostnader som uppkommer när man blankar aktier hos en aktiemäklare.

Administrativa kostnader med aktieblankning

I samband med aktieblankning uppkommer även en administrativ kostnad som ligger på ca 200 kr hos de flesta aktiemäklare, och en ränta för själva lånet, något som innebär att blanka aktier resulterar i en förlustaffär även om aktiekursen står stilla.

Kostnader för att blanka aktier

När man blankar aktier betalar man courtage i samband med säljorder. Om man behåller blankningen över natten tillkommer även en låneränta för de lånade aktierna.

Begränsad utbud av blankningsbara aktier hos Svenska aktiemäklare?

Långt ifrån alla aktier kan blankas. Svenska aktiemäklare kan endast erbjuda blankning i aktier som är godkända för detta syfte, något som begränsar möjligheterna att positionera sig för en nedgång i många aktier. Man kan exempelvis inte blanka amerikanska aktier som Tesla och Apple på Nordnet och Avanza.

Säkerhetskrav vid aktieblankning

När man blankar aktier påför aktiemäklaren ett säkerhetskrav på blankaren för att täcka aktielånet.

Detta säkerhetskrav är i normalt kring 130 % av värdet på den blankade positionen. Om man inte har tillräckligt med säkerhet på sitt konto så kommer man att nekas transaktionen.

Alternativ till att blanka aktier

Om man vill positionera sig för en nedgång i aktier så kan man även göra det på andra sätt. Ett av dem är att handla med CFD-aktier hos en CFD mäklare.

CFD-aktier är CFD-kontrakt som följer en underliggande aktiea – genom att öppna en kort position eller att sälja en CFD så kan man dra nytta av fallande aktiekurser.

CFD mäklare erbjuder ett stort utbud av aktier man att handla med så finns till skillnad från aktiemäklare som enbart har ett begränsat utbud av blankningsbara aktier.

CFD-aktier handlas också med en hävstång på 5:1 vilket innebär att man bara behöver 20% av aktieposition för att positionera sig.

Dessa CFD mäklare erbjuder ett stort antal CFD-aktier som man enkelt och snabbt kan positionera sig i för en nedgång:

Skilling - Bästa Mäklaren 2023 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Share