Varför handla med CFD? 7 fördelar med CFD trading – Lektion 2

CFD trading har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren och intresset är stort för att lära sig med om varför man ska handla med CFD.

Jämfört med traditionella handelsinstrument så har CFD ett flertal fördelar, varav vi i denna artikel kommer att fokusera på sju av dem:

  • Enkelt att ta både långa och korta positioner
  • Stort utbud
  • Direkta avslut och hög likviditet
  • Tydlig prissättning
  • Riskspridning och potential till stora vinster
  • Utmärkt för hedging
  • Bra handelsverktyg för daytrading och swingtrading

Varför handla med CFD? Vilka fördelar har CFD trading?

Det finns en mängd fördelar med CFD som gör det till ett relevant, spännande och versatilt alternativ för trading.

I denna artikel går vi igenom 7 fördelar med CFD trading som förklarar derivatinstrumentets ökade popularitet i Sverige bland daytraders och småsparare.

Enkelt att ta lång eller kort position – vinster oberoende av utveckligen på marknaden

Inom CFD handel kan man enkelt kan ta en lång eller kort position – båda positionerna ingås på ett lika snabbt. Den som tror på en positiv utveckling i en underliggande tillgång positionerar sig i en kort position. Den som tror på en nedgång i en underliggande tillgång tar en kort position.

Det är just enkelheten och möjligheten att positionera sig för både bull/hausse och bear/baisse som gör CFD handel till ett så populärt och fördelsaktigt alternativ. Framförallt eftersom det råder brist på finansprodukter och underliggande tillgångar som man kan ta en kort position i. Detta är problematiskt för den som vill spekulera i nedgång.

I samma anda är CFD-kontrakt ett populärt alternativ till aktieblankning då det kan vara svårt att hitta en aktieägare som är villig att låna ut den eftersökta aktien. Därtill finnas även andra svårigheter som gör det svårt att få aktieblankningsstrategin att fungera ur ett rent praktiskt perspektiv. Med CFD-kontrakt kan man istället enkelt och snabbt ta en kort position i den aktie som man tror kommer att falla i värde.

Utbud

Utbudet av underliggande tillgångar som finns tillgängliga för CFD handel är mycket större än vad som erbjuds hos traditionella nätmäklare och banker. Detta medför en enorm fördel för placerare då det ökar valmöjligheten. Det finns framförallt två anledningar till detta att just CFD handel erbjuder en stor mängd av underliggande tillgångar att spekulera i.

  1. Då det inte sker någon leverans av den underliggande tillgången krävs ingen infrastruktur för att förmedlingav tillgångar.
  2. Eftersom CFD mäklare ställer ut kontrakten innebär det att all handel sker direkt med mäklaren i fråga. Därför är inte ubudet begränsat till tillgång och efterfrågan av underliggande handelsobjekt och oavsett handelsvolymer.

Sammanfattningsvis innebär detta att det i princip är möjlighet att ha vad som helst som underliggande tillgång. Detta är en fördelaktiga egenskap som CFD mäklare tagit vara på och resulterat i ett enormt utbud av underliggande tillgångar – allt ifrån aktier, valutor, kryptovalutor, ETF:er och råvaror.

Direkta avslut och hög likviditet

I CFD handel är det CFD mäklaren som ställer ut kontrakten och alla avslut görs direkt med dem. Man är alltså inte beroende av någon annan motpart och dess vilja att köpa eller sälja CFD kontrakt – det är mäklaren som förpliktigar sig att genomföra omdelbara avslut. Kontentan av detta är att CFD är en produkt som är väldigt likvid.

Tydlig prissättning

En stor fördel med CFD är den tydliga prissättningen. CFD-kontrakt ingås till samma pris som den underliggande tillgången. Dess värdeutveckling speglar värdeutvecklingen av den underliggande tillgången.

Prissättningen är alltså tydlig och enkel att förstå vilket inte kan sägas om andra derivatinstrument. Prissättningen för köp-och säljoptioner exemplifierar dettta dp prissättningsanalyser ofta baseras på komplicerade formler som Black Scholes.

Riskspridning och potential till stora vinster

Hävstångseffekten gör det möjligt att sprida riskerna genom att ingå i flera postitioner i olika kontrakt istället för att investera hela kapitalet i en direktinvestering. Läs mer om hävstång genom att klicka här.

Jämfört med en direktinvestering i en underliggande tillgång kan man genom CFD trading göra flera gånger så stora vinster. Detta tack vare att CFD-kontrakt handlas på marginalen och hävstångseffekten.

Sammantaget ger CFD större möjligheter att påverka den förväntade avkastningen genom att variera risken, och omvänt.

Skydda ens aktieexponering mot nedgång genom hedging

Som tidigare nämnts är möjligheten att enkelt och snabbt gå kort en stor fördel med CFD trading och resulterat i att det är ett utmärkt hedgeinstrument. Utöver det är CFD ett väldigt likvidt instrument tack vare omdelbara avslut. Faktumet att CFD-kontrakt handlas på marginalen är sist men inte minst en viktig anledning till att CFD är ett bra hedgeinstrument.

Vi exemplifierar fördelen med CFD som  hedge som CFD trading erbjuder:
en investerare som vill hedga sin position i en aktie kan göra så genom att ingå i en kort position genom ett CFD-kontrakt med aktien som underliggande tillgång. Tack vare hävstången kan detta göras med ett relativt litet kapital.

Ägaren uppnår därmed en hedge av sin större position i aktien och säkrar sig därmed mot en eventuell förlust i aktieinnehavet till en följd av en negativ utveckling som kompenseras av vinsten i CFD-kontraktet.

Det är inte bara ens aktieexponering som kan skyddas. Även andra tillgångar kan skyddas vid en nedgång tack vare en hedge med korta CFD positioner.

Ett bra instrument för daytrading

Kombinationen av ett stort utbud och direkta avslut med hög likviditet som följd, är två viktiga fördelar med CFD som bidrar till att göra CFD till ett mycket passande instrument för daytrading. Men det finns fler.

Möjligheten att utnyttja hävstång öppnar dörren för positionering i flera olika tillgångar med ett begränsat kapital – vilket resulterar i riskspridning.

Tack vare hävstångseffekten innebär små kursförändringar hos en tillgång att stora svängningar sker när samma tillgång handlas som underliggande med CFD-kontrakt.

Slutligen är finansieringskostnader nästintill obefintliga om CFD-kontrakt avlutas samma dag som den ingåtts.

Sammanfattning – 7 fördelar med CFD trading

Ovannämnt har vi gått igenom 7 fördelar med CFD trading. Dessa fördelar ligger till grund för derivatinstrumentets versitalitet och relevans för både professionella investerare, småsparare och daytraders.

Möjligheten att positionera sig för en uppgång eller nedgång genom korta eller långa positioner gör derivatinstrumentet mångsidigt och möjliggör investerare att hedga sina traditionella innehav mot en förvänatad negativ utveckling av tillgången.

Det stora utbudet av tillgångar från världens marknader och omdelbara avslut gör CFD-kontrakt till ett spännande och likvidt alternativ till andra finansprodukter. Tack vare att det är kontrakt som handlas och inte tillgångar är utbudet enormt. Idag är det alltså möjligt att spekulera i mängd tillgångar från världens alla hörn – något som bara några år sedan var otänkbart men är definitivt fördelar med CFD i jämförelse med andra typer av instrument.

Prissättningen är annan fördel då den är tydlig och enkel. Priset på CFD- kontrakt reflekterar priset på den underliggande tillgången – något som gör handeln med överskådlig.

Men handeln med CFD-kontrakt grundar sig inte bara på möjgliheten att ta långa och korta positioner, ett enormt utbud, hög likviditet och tydlig prissättning.

Hävstångsmekanismen i produkten öppnar dörren för att investera endast en bråkdel av kontraktets värde.

Detta kan resultera i en kraftig värdeförändring av det egna investeringskapitalet. Avkastningen blir i relation till det investerade kapitalet mycket större i CFD än i en direktinvestering.

Sammantaget bidrar de ovannämnda fördelarna till att göra CFD-kontrakt till ett mycket relevant handelsinstrument för daytrading och det är en av anledningarna till att handel med CFD-kontrakt i popularitet bland daytraders.

Är du intresserad av att få en förstahandsupplevelse med CFD trading? Alla våra rekommenderade CFD mäklare erbjuder gratis demo-konton.

Skilling – Vinnare i vårt mäklartest 2021 – Handla snabbt med BankID och Swish – Klicka här för att läsa mer
IG – Störst i världen inom CFD-handel med mer än 17 000 tillgångar – Besök IG
eToro – Handla både med och utan hävstång och social handel med CopyTrade – Klicka här för att läsa mer

Share