Vad är cfd handel

Vad är CFD? Allt om CFD-kontrakt 2023 | Lektion 1

Vad är CFD och vad är ett CFD-kontrakt? Vi svarar på dessa frågor i första delen av vår CFD guide.

Vad är CFD?

För dig som söker ett dynamiskt och spännande finansiellt instrument med stora valmöjligheter och hög likviditet kan CFD vara ett intressant alternativ.

Men CFD är också ett komplext finansiellt instrument och det finns finns många aspekter att ta hänsyn till innan man börjar att handla.

En bra början är att inhämta information för att skapa sig en grundlig förståelse för vad en CFD är  innan du börjar handla.

Med en grundlig förståelse för CFD-kontrakt och trading har du en bättre grund för att bestämma dig om detta är ett derivatinstrument som passar dig.

Målsättningen med vår CFD-kurs är just att hjälpa dig att med detta. I denna artikel förklarar vi vad en CFD är.

Bakgrund

CFD-kontrakt, eller CFD,  är en förkortning av Contract-For-Difference och kan översättas till svenska som “kontrakt för mellanskillnaden”.

CFD är ett relativt nytt derivatinstrument som utvecklades i finanscentrumet London i början av 1990-talet.

Bakgrunden till att ett nytt derivatinstrument utvecklades står att finna i behovet hos investerare, framförallt hedgefondklienter, att enkelt och snabbt och med hävstångseffekt, kunna gå kort i marknaden.

CFD blev snabbt en framgångssaga och på slutet av 1990-talet fick även privata placerare tillgång till CFD trading.

I Sverige introducerades CFD först för privata placerare 2007 och har sedan dess blivit allt mer populärt.

Utgivare och tecknare

Som namnet antyder så är CFD ett kontrakt. Kontraktet ingås av två parter, utgivaren och en tecknaren.

Utgivaren är framförallt investmentbanker, eller för privata placerare, en CFD-mäklare som erbjuder CFD handel på nätet.

Tecknaren är den finansiella investeraren och inkluderar allt ifrån stora hedgefonder till privata placerare.

Spekulation i prisförändring

Grundkonceptet bakom CFD är att spekulationen sker i prisförändringen av en tillgång istället för handel med själva tillgången.

Genom att ingå derivatkontraktet exponeras tecknaren mot prisförändringar i den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången kallas även för instrument.

Utbud och marknader för CFD trading?

Eftersom spekulationen sker i prisförändring och handeln sker med kontrakt så behöver man inte äga den underliggande tillgången och ingen överlåtelse sker mellan köpare eller säljare.

Därför är det i princip möjligt att ha vad som helst som underliggande tillgång eftersom det inte sker någon leverans av den underliggande tillgången.

Vilka tillgångar finns då tillgängliga för CFD trading?

De flesta CFD mäklare erbjuder handel med över 1000 tillgångar med fokus på: aktier, råvaror, index, valutor, ETF:er och kryptovalutor.

Hur bestäms priset på CFD?

Det är priset av den underliggande tillgången som används som referenspunkt.

Priset på en CFD reflekterar således alltid priset på kontraktets underliggande tillgång.

När priset på tillgången flukturerar uppstår en mellanskillnad mellan det nya priset och det priset som används som referenspunkt när kontraktet ingicks.

Och det är från mellanskillnaden som vinst eller förlust uppkommer inom CFD trading.

I CFD-kontraktet kommer de två parterna överrens om vem som ska betala och vem som erhåller mellanskillnaden och det är prisutveckligen på den underliggande tillgången avgör vem av de två partnerna som gör vinst.

Korta och långa CFD-positioner

I förhållande till kursen på den underliggande tillgången tas en kort och lång position och de två partnerna, det vill säga tecknare och utgivare,  intar motsatt position i tillgången.

Partnern som spekulerar i en nedgång tar en kort position och kallas för säljare. Säljaren drar fördel om priset på den underliggande tillgången sjunker.

Aktören som spekulerar i en uppgång tar en lång position och kallas för köpare. Köparen drar fördel om priset stiger.

CFD – en hävstångsprodukt

CFD är inte bara ett derivatkontrakt som ger möjligheten att gå både kort och lång i en rad olika tillgångar.

CFD är också en hävstångsprodukt. Hävstången, eller leverage som det heter på engelska, innebär att man inte behöver hela positionens värde för att ingå ett kontrakt. Återstoden av kontraktet lånas ut av CFD-mäklaren och sker automatiskt när man öppnar positionen.

Tecknaren behöver således endast ställa en begränsad del av det totala värdet av positionen som säkerhet.

Men trots att tecknaren inte behöver inte behöver säkerställa hela CFD-kontraktets värde får denne ta del av hela vinsten eller förlusten som uppstår när positionerna stängs.

Intresserad av att handla med CFDs? Här är 3 av de bästa CFD-mäklarna på den svenska marknaden:

Skilling - Bästa Mäklaren 2023 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Hur stor är hävstången inom CFD trading?

Hur mycket kapital som krävs för CFD trading är beroende på tre parametrar:

  1. CFD-mäklaren: olika mäklare erbjuder olika nivåer av hävstång
  2. Underliggande tillgång: olika nivåer av hävstång erbjuds för olika tillgångar
  3. Typ av handelskonto: en del CFD-mäklare erbjuder mer erfarna traders handelskonton med högre hävstång på upp till 200:1.

En bra fingervisning om vilken hävstång som gäller för de flesta traders inom europeiska unionen är följande:

  • Index:  20:1 för stora index som S&P500 och 1:10 för mindre index. Detta innebär att att en placerare kan ta positioner med CFD i S&P500 som är 20 gånger större än investerat kapital.
  • Valutapar: 20:1 för små valutapar och 30:1 för stora valutapar.
  • Aktier: 5:1.
  • Råvaror: 10:1 med undantaget för guld som är 20:1.
  • Kryptovalutor: 2:1.

Vad är marginalkrav inom CFD trading?

Inom CFD trading använder man sig ofta av termen marginalkrav.

Marginalkrav eller Margin Requirement, är den summa som placeraren måste säkerställa för att öppna en CFD-position med hävstång. Kortfattat kan man säga att marginalkrav är den rådande hävstången fast omvänt.

Om hävstången som i exemplet ovan för S&P500 är 20:1 innebär det att marginalkravet är 5%.

Detta innebär att placeraren behöver 5% det totala värdet för att öppna en CFD-position för S&P500.

Hävstången fungerar som ett automatiskt lån. Finansieringskostnader betalas till mäklaren för lån av de resterande 95 % av kontraktets värde om hävstången är 20:1 och marginalkravet 5%, som i exemplet för S&P500.

CFD – ett tillsvidarekontrakt

De flesta derivatinstrument har har en bestämd löptid – det vill säga att kontrakten går ut och en avräkning görs.

CFD-kontrakt är framförallt tillsvidarekontrakt och därför harde CFD-kontrakt som erbjuds via CFD-mäklare ingen löptid.

Därmed minskar inte CFD i värde med tiden.  Därför finns det ingen utgröpningseffekt av CFD positionernas värde, något som är vanligt förekomande när man handlar med andra derivatinstrument som till exempel optioner.

Sammanfattning – vad är CFD?

CFD är ett derivatinstrument med inneboende hävstång som ger möjligheten till finansiell exponering mot ett stort antal underliggande tillgångar.

Som tecknare eller köpare av CFD-kontrakt kan man enkelt och snabbt positionera sig för en nedgång i en underliggande tillgång genom att ta korta positioner genom att sälja CFD.

För den som har en positiv syn på en tillgång och tror på en uppgång gäller det omvända: man tar en lång position genom att köpa CFD-kontrakt.

Börja med CFD trading

Vi hoppas att vår artikel om vad en CFD är har gett dig grundläggande information.

Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de CFD-mäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningsmaterial för att läsa mer om hur du kan handla med CFD. Hos dessa mäklare kan du öppna ett demokonto för att prova på CFD trading med fiktiva pengar.

Skilling - Bästa Mäklaren 2023 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Mer information om CFD trading

Om du skulle vara intresserad av att läsa mer om fördelarna med att handla CFD-kontrakt så rekommenderar vi lektion 2 i vår nybörjarguide Varför handla med CFD? 7 fördelar med CFD trading.

Share