S&P 500 Index

S&P 500 Index | Handla världens populäraste aktieindex med hävstång

S&P 500 Index är ett av världens mest omsatta aktieindex. S&P 500 Index föjer utvecklingen av de största aktienoterade amerikanska bolagen som handlas på börserna i USA.

De 10 största bolagen står för nästan 22% av utvecklingen av indexet. Bland de mest kända bolagen i S&P 500 hittar du bland annat Apple, Google, Exxon och Johnson & Johnson.

Även om många av de amerikanska bolag som inkluderas i indexet är multinationella, kommer runt 70% av deras intäkter från USA.

Det är därför inte förvånande att ett konsensus runt S&P skapats aktörer på finansmarknaden: S&P 500 Index ases återspeglar, kanske än de flesta andra alternativ, den amerikanska börsmarknaden och USAs ekonomi i sin helhet.

I denna artikel går vi igenom olika möjligheter som tillhandahålles av aktiemäklare och CFD-mäklare för att handla med S&P 500 Index. Men lått oss först gå igenom varför det är så intressant att handla med S&P 500 Index.

Investera i S&P 500 Index

Att positionera sig i S&P 500 Index med ett längre tidsperspektiv har bland annat rekommenderats av finansmoguler som Warren Buffet och Tony Robbins. I en intevju med On The Money, CNBC sa Warren Buffet:

“The trick is not to pick the right company; the trick is to essentially buy all the big companies through the S&P 500 and to do it consistently and to do it in a very, very low cost way,”

Huvudorsaken till att både Warren Buffet och Tony Robbins rekommenderar just S&P 500 Index är den diversifieringen som uppnås. Istället för att välja enskilda aktier att investera is, sprids riskerna genom att investeringen sprids över hundratals stora amerikanska företag.

Hur och var handlar man med S&P 500

Det finns ett flertal alternativ för att handla med S&P 500 Index.

Aktiemäklare erbjuder handel med S&P 500 – dock med ett begränsat utbud baserat på bear och bull certifikat och börshandlade fonder, även kända som ETFer (exchange traded funds). I många fall är även prissättningen otydlig och reflekterar inte på ett klart sätt utveckligen av den underliggande tillgången som i detta fall är S&P 500 Index.

Det största problemet med de ovannämna alternativen är det begränsade utbudet och den begränsade omsättningen. Eftersom certifikat och ETFer handlas mot tredje part, det vill säga en köpare eller säljare, kan man ofta få svårt att positionera sig eller avyttra sina positioner.

Finns det då andra alternativ för den som istället önskar sig att snabbt och enkelt handla med S&P 500?

Daytrading i ett av världens mest handlade index med hävstång

För dig vill spekulera i S&P 500 med en kort placeringshorisont eller för daytrading är CFD handel ett bra alternativ.

Det finns ett antal fördelar med att spekulera eller daytrada med CFD-kontrakt.

Nedan går vi igenom 5 specifika fördelar med att handla S&P 500 Index på kort sikt med CFD-kontrakt.

Positionera dig enkelt och snabbt för uppgång eller för nedgång

CFD-kontrakt för S&P 500 Index hos Skilling

Det är lika enkelt att positionera sig för en uppgång som i en nedgång för S&P 500 Index. Antigen positionerar du dig i en köp-CFD om du tror på en uppgång eller i en sälj-CFD om du tror på en nedgång.

Omedelbara avslut

CFD-kontrakt köps och säljs mellan spekulanter och CFD-mäklaren – inte mellan spekulant och spekulant via en mäklare.

Eftersom CFD-mäklare erbjuder omedelbara avslut behöver den som handlar med CFD-kontrakt inte vänta på att en annan spekulant är intresserad av att köpa eller sälja samma CFD-kontrakt. Resultatet av detta är snabba och omdelbara avslut vilket gör CFD-kontrakt till ett höglikvidt instrument.

Tydlig prissättning

Priset för CFD-kontrakt följer priset på den underliggande tillgången – detta gäller även för CFDs för S&P 500 Index.

Handla Index med hävstång

CFD mäklare förser traders med hävstång. Poängen med CFD-certifikat är att kursförändringar i S&P 500 förstärks med en hävstång. Detta ökar möjligheterna till hög avkastning, men också riskerna.

Vilken hävstång som erbjuds beror på vilken CFD mäklare du handlar med. Sveriges främsta CFD-mäklare Skilling, erbjuder 20:1 i hävstång för storra index som S&P 500.

Fakta med CFD-kontrakt:

  • Handlas med hävstång 20 respektive 200 (erfarna traders) gånger indexförändringen i S&P 500 hos utvalda CFD-mäklare. Observera att du även kan handla utan hävstång.

  • Hävstången gör att CFD-handel passar aktiva placerare med kort placeringshorisont och daytrading.

  • Handlas snabbt och enkelt på samma sätt – oavsett om du positionerar dig för upp- eller nedgång

  • Innebär en högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång.

  • Inte lämplig som långsiktig placering för passiva/oerfarna traders.

Så handlar du Index med CFD-kontrakt

I likhet med andra tillgångar som du kan handla CFD-kontrakt med, kan du handla med S&P 500 Index och positionera dig för en upp- eller nedgång med med hjälp av CFD-kontrakt hos en CFD mäklare.

För att handla med S&P 500 Index rekommenderar vi Sveriges bästa CFD-mäklare Skilling.

Skilling erbjuder CFD handel med S&P 500 Index med en hävstång på 20:1 för de flesta traders och 200:1 för erfarna traders. Läs vår recension om Skilling här

Share