Bull och Bear

Bull och Bear – vad betyder det?

Bull och bear:  här följer en genomgång av de två marknadstrenderna.

Bull Market

En såkallad Bull Market är en marknadstrend där priserna på tillgångar utvecklas positivt och därmed ökar i värde.

Det finns oändligt många olika bakomliggande faktorerna till en positiv marknad. En positiv ekonomisk utveckling, en återhämtning av en ekonomisk kris, ökad politisk stabilitet eller början av en ekonomisk bubbla är bara ett axplock av exempel på faktorer som kan bidra till en Bull Market.

Bull, som betyder tjur på svenska, representerar för många styrka, eufori och framgång och är därmed förknippat tmed en positiv utveckling och vinster. Tjuren är alltså en positiv symbol då den associeras med en positiv framtidstro. 

Den franska termen Hausse används också i Sverige men för att beskriva en kortare och mer intensiv uppgång.

Hur identiferar man en Bull Market

Marknadstrender beror på en rad olika faktorer och är därmed komplexa och svåra att analysera. Det är alltså svårt att identifiera en marknadscykels start- och slutpuntk. Detta gäller även för en Bull market. Teoretiskt sett brukar experter dock tala om tre faser och analysera marknadsutveckligen därefter.

Ackumuleringsfasen

Denna fas karaktäriseras av låga investeringsnivåer, försiktighet och en avstannad nedgång på marknaden. De flesta nyheterna anses vara negativa och en negativ marknadssyn råder. Men priserna har börjat att fasas ut- ett antal investerare anser att det nu finns goda möjligheter att positionera sig. En mer neutral marknadssyn börjar dominera.


Uppgångsfasen

Den andra fasen domineras av en positiv marknadssyn. Marknaden ser fler köpare än säljare med en positiv marknadsutveckling dvs. en klassisk bull market. Nyheter tolkas oftast som positiva för marknaden, en del nyheter utlöser även Hausse, en kort men stark uppgång. Det allmänna intresset för att positionera sig igen på marknaden sprider sig snabbt med ökade handelsvolymer som resultat.

Distributionsfasen

Fortsatt ökade handelsvolymer men den positiva utvecklingen har dämpats. Vi ser stundtals både Hausse och Baisse (kraftig men kort nedgång). Folk är avvaktande och oroliga för dåliga nyheter. Efter en viss period börjar pessimismen ta över. Det är svårt att veta just när attitydsförändringen börjar slå igenom men när väl säljarna börjar att dominera så närmar sig en kraftig nedgång och den positiva marknadscyklen har nått sitt slut.

Redo att börja handla med CFD? Vi rekommenderar följande CFD-mäklare för handel på svenska:

Skilling – Vinnare i vårt mäklartest 2021 – Handla snabbt med BankID och Swish – Klicka här för att läsa mer
IG – Störst i världen inom CFD-handel med mer än 17 000 tillgångar – Besök IG
eToro – Handla både med och utan hävstång och social handel med CopyTrade – Klicka här för att läsa mer


Bear Market

En negativ marknadstrend kallas av investerare och traders för en Bear Market. I en Bear Market dominerar en pessimistisk marknadssyn och negativa nyheter påverkar starkt de flesta investerare. För affärsvärlden representerar en Bear market osäkerhet, företagsmisslyckande och djup misstro. 

Ovan beskrivning av denna negativa marknadstrend innebär dock inte att det fortfarande finns möjligheter att positionera sig och kapitalisera på en nedgång. Warren Buffet, en av USAs mest framgångsriska affärsmänn säger: “När alla är ambitiösa, var då försiktig. När alla är försiktiga, var då ambitiös.

Hur identiferar man en Bear Market

En Bear Market är motsattsen till Bear Market- marknadspriserna når nya bottennivåer och köparna flyr marknaden. Det finns en rad olika orsaker till detta som tex en ekonomisk kris eller finanskris, annalkande lågkonjunktur och geo-politiska händelser. 

Osäkerhet och en långsam återhämtning är två viktiga karaktärsdrag tillsammans med förlorat förtroende, panikförsäljning och överreaktion på negativa nyheter.

Faser som karaktäriserar en Bear Market
En Bear Market uppstår då nya nedgångar uppnås vid varje fall och kommande korrektioner inte når upp till de tidigare korrektionerna. Precis som för Bull marknader så har experter identifierat tre marknadscykler eller faser för en Bear Market.

Distributionsfasen

Detta är den sista fasen av en positiv marknadscykel (Bear Market)som sakta men säkert har avstannat och pessimism börjar sprida sig.

Vi hoppas att vår artikel om bull och bear har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de CFD-mäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial för att läsa mer om hur du kan handla kort i nedgång:

Skilling – Vinnare i vårt mäklartest 2021 – Handla snabbt med BankID och Swish – Klicka här för att läsa mer
IG – Störst i världen inom CFD-handel med mer än 17 000 tillgångar – Besök IG
eToro – Handla både med och utan hävstång och social handel med CopyTrade – Klicka här för att läsa mer

Share