Bull och Bear

Bull och Bear – vad betyder det?

Reklaminformation till våra läsare: Denna artikel inkluderar sponsrade reklamlänkar till våra mäklarpartners. CFDHandelSverige.se använder intäkter från dessa sponsrade länkar för att förbättra och förnya vår site.

Bull Market
En såkallad Bull Market är en marknadstrend där priserna på tillgångar utvecklas positivt och därmed ökar i värde.

Det finns oändligt många olika bakomliggande faktorerna till en positiv marknad. En positiv ekonomisk utveckling, en återhämtning av en ekonomisk kris, ökad politisk stabilitet eller början av en ekonomisk bubbla är bara ett axplock av exempel på faktorer som kan bidra till en Bull Market.

Bull, som betyder tjur på svenska, representerar för många styrka, eufori och framgång och är därmed förknippat tmed en positiv utveckling och vinster. Tjuren är alltså en positiv symbol då den associeras med en positiv framtidstro. 

Den franska termen Hausse används också i Sverige men för att beskriva en kortare och mer intensiv uppgång.

Hur identiferar man en Bull Market

Marknadstrender beror på en rad olika faktorer och är därmed komplexa och svåra att analysera. Det är alltså svårt att identifiera en marknadscykels start- och slutpuntk. Detta gäller även för en Bull market. Teoretiskt sett brukar experter dock tala om tre faser och analysera marknadsutveckligen därefter.

Ackumuleringsfasen
Denna fas karaktäriseras av låga investeringsnivåer, försiktighet och en avstannad nedgång på marknaden. De flesta nyheterna anses vara negativa och en negativ marknadssyn råder. Men priserna har börjat att fasas ut- ett antal investerare anser att det nu finns goda möjligheter att positionera sig. En mer neutral marknadssyn börjar dominera.


Uppgångsfasen
Den andra fasen domineras av en positiv marknadssyn. Marknaden ser fler köpare än säljare med en positiv marknadsutveckling dvs. en klassisk bull market. Nyheter tolkas oftast som positiva för marknaden, en del nyheter utlöser även Hausse, en kort men stark uppgång. Det allmänna intresset för att positionera sig igen på marknaden sprider sig snabbt med ökade handelsvolymer som resultat.

Distributionsfasen
Fortsatt ökade handelsvolymer men den positiva utvecklingen har dämpats. Vi ser stundtals både Hausse och Baisse (kraftig men kort nedgång). Folk är avvaktande och oroliga för dåliga nyheter. Efter en viss period börjar pessimismen ta över. Det är svårt att veta just när attitydsförändringen börjar slå igenom men när väl säljarna börjar att dominera så närmar sig en kraftig nedgång och den positiva marknadscyklen har nått sitt slut.

Reklam: Redo att börja handla med CFD? Vi rekommenderar följande CFD-mäklare för handel på svenska:

AvaTrade – Vinnare i vårt mäklartest 2019 – Klicka här för att läsa mer

XM – Fullservicemäklare med låga avgifter – Klicka här för att läsa mer


Bear Market
En negativ marknadstrend kallas av investerare och traders för en Bear Market. I en Bear Market dominerar en pessimistisk marknadssyn och negativa nyheter påverkar starkt de flesta investerare. För affärsvärlden representerar en Bear market osäkerhet, företagsmisslyckande och djup misstro. 

Ovan beskrivning av denna negativa marknadstrend innebär dock inte att det fortfarande finns möjligheter att positionera sig och kapitalisera på en nedgång. Warren Buffet, en av USAs mest framgångsriska affärsmänn säger: “När alla är ambitiösa, var då försiktig. När alla är försiktiga, var då ambitiös.

Hur identiferar man en Bear Market
En Bear Market är motsattsen till Bear Market- marknadspriserna når nya bottennivåer och köparna flyr marknaden. Det finns en rad olika orsaker till detta som tex en ekonomisk kris eller finanskris, annalkande lågkonjunktur och geo-politiska händelser. 

Osäkerhet och en långsam återhämtning är två viktiga karaktärsdrag tillsammans med förlorat förtroende, panikförsäljning och överreaktion på negativa nyheter.

Faser som karaktäriserar en Bear Market
En Bear Market uppstår då nya nedgångar uppnås vid varje fall och kommande korrektioner inte når upp till de tidigare korrektionerna. Precis som för Bull marknader så har experter identifierat tre marknadscykler eller faser för en Bear Market.

Distributionsfasen
Detta är den sista fasen av en positiv marknadscykel (Bear Market)som sakta men säkert har avstannat och pessimism börjar sprida sig.

Reklam: Vi hoppas att vår artikel om bull och bear har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de CFD-mäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial för att läsa mer om hur du kan handla kort i nedgång:

AvaTrade – Vinnare i vårt mäklartest 2019 – Klicka här för att läsa mer

XM – Fullservicemäklare med låga avgifter – Klicka här för att läsa mer

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Användarvillkor

För att använda CFDHandelSverige.se ber vi dig noga läsa igen och godkänna följande användarvillkor:

Riskvarning: Jag som användare av CFDHandelSverige.se är införstådd med att CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 76.2% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med någon av våra mäklarpartners. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ansvarsfrihet: Jag som användare av CFDHandelSverige.se är införstådd med att information, detaljer, bilder, grafik och artikelförfattarnas åsikter som presenteras på CFDHandelSverige.se är inte finansiell rådgivning utan generell information om CFD. Du bör alltid noggrant överväga och metoder och förhållningssätt till CFD som presenteras i våra artiklar passar just dig och din riskprofil. CFDHandelSverige.se kan inte hållas juridiskt ansvariga för eventuella förluster och skador som eventuellt kan uppstå genom att förlita sig på information eller åsikter som presenteras på CFDHandelSverige.se. Jag som användare av CFDHandelSverige.se är införstådd med att information som finns på CFDHandelSverige.se är inte uppdaterad varje dag och kan i vissa tillfällen inte vara korrekt.