Hedging

Hedging – Att hedga sitt innehav med CFD | Lektion 6

Att tillämpa hedging, eller att hedga, är en vanlig straetgi för minska sin riskexponering.

Derivatinstrument som CFD-kontrakt, optioner, terminer, warranter och swappar är vanliga finansiella verktyg för hedging.

Derivatinstrumentens värde baseras på priset på den underliggande tillgången och ger möjligheten att positionera sig både för en upp- och nedgång. Dessa egenskaper gör dessa instrument lämpliga för hediging.

I denna artikel fokuserar vi på den förstnämnda – hedging med CFD.

Vad är hedging?

En hedge är en position eller investering som är avsedd för att minska din riskexponering.

Hedging görs för att kompensera för en eller flera öppna positioner som rör sig, eller förväntas röra sig i mottsatt riktning mot dina positioner.

Hedging görs genom att öppna nya positioner, oftast i samma tillgångar som du redan har ett innehav i, för att kompensera de existerande positioner från oförutsedda marknadsrörelser.

Detta görs genom att eventuella förluster på den första positionen kompenseras från vinsterna från din andra position, din så kallade hedge-position.

En hedge kompenserar alltingen all risk i en position och kallas då för en perfekt hedge, eller delar av den. Det vanligaste är att traders hedgar en del av sina positioner.

Varför hedga?

Hedging är en riskhanteringsstrategi och görs först och främst för att minimera eventuella förluster snarare än att tjäna pengar.  Nedan listar vi 3 vanliga anledningar för hedging:

1. Skydda ditt aktieinnehav mot negativa prisrörelser

Istället för att sälja av sitt aktieinnehav när det faller i värde kan man hedga innehavet genom att öppna korta positioner som ökar i värde.

2. För att undvika risken med kryptovalutor

Kryptovalutor som Bitcoin har historiskt sett varit väldigt volatila och eftersom kryptovalutomarknaden är oreglerad ges investerare inte mycket skydd.

Genom att göra en hedge i sitt kryptovalutoinnehav med till exempel CFD eller en Warrant, kan ägare av olika kryptovalutor minska sin risk.

3. Riskhantering av valutapositioner

Den globala valutamarknaden är den mest likvida finansiella marknaden och intresset för valutaspekulation är enormt. Men valutamarknaden är också väldigt volatil. Att tillämpa hedging för att hantera risken i valutapositioner är en vanlig strategi.

4. Minska valutarisken

En anledning vanlig bland större investerare som har innehav i utlänska valutor samt företag innehar gränsöverskridande tillgångar. För att minimera valutarisken kan man välja att hedga sitt innehav.

Varför hedga sitt innehav med CFD?

En av de mest populära metoderna för hedging är att handla med CFD. De två största anledningarna till CFD-kontraktets relevans för hedging är följande:

  • Traders inte behöver äga den underliggande tillgången för att öppna en position.
  • Traders kan positionera sig både för stigande och fallande marknader.

CFD är alltså ett väldigt praktiskt när man vill hedga eftersom den ger möjligheten att ta positioner i bägge riktningarna vilket är praktiskt då man kan ta positioner i bägge riktningar för att motväga sin marknadsexponering.

Om du exempelvis vill hedga en aktiepost eftersom du förväntar dig att kursen kommer att falla, kan du öppna en kort position i ett CFD-kontrakt som följer samma aktieslag.

Om aktiekursen faller kommer CFD-kontraktet att öka i värde och därmed kompensera dig för det minskade värdet i din aktiepost. Eftersom CFD-kontrakt kan handlas för en mängd olika tillgångar, kan du göra samma sak i en rad olika andra tillgångar som exempelvis Bitcoin och guld.

Eftersom CFD är ett kontrakt och ingen tranferering görs av den underliggande tillgången behöver du aldrig äga tillgången ifråga vilket gör hedging med CFD flexibelt.

Redo att hedga och handla med CFD? Det finns två sätt att börja med hedging beroende på din kunskapsnivå och hur säker du känner dig i din trading:

  • Öva på att handla med CFD i ett demokonto och testa dina hedgingstrategier.
  • Öppna ett konto oss en av de bästa CFD-mäklarna. Du kan exempelvis snabbt och enkeltöppna ett demo-konto hos en av följande CFD-mäklare:

Skilling – Vinnare i vårt mäklartest 2021 – Handla snabbt med BankID och Swish – Klicka här för att läsa mer
IG – Störst i världen inom CFD-handel med mer än 17 000 tillgångar – Besök IG
eToro – Handla både med och utan hävstång och social handel med CopyTrade – Klicka här för att läsa mer

Share