swingtrading

Swingtrading med CFD – trading med en kort till medellång horisont

Swingtrading är en handelsstrategi som framförallt används bland traders som har en tidshorisont på en dag till ett par månader.

Målsättningen är att inom en kort tid uppnå en positiv avkastning från prisförändringar. Uttrycket kommer från engelskans ‘swings’ och syftar just på upp-och nedgångar, eller förändringar i priset.

En typisk swingtrading-position håls normalt sett längre än en daytrading position men kortare än en så kallad buy-and-hold-strategi som normalt sett används av investerare som positionerar på längre sikt.

Avkastning kan uppnås antingen genom att positionera sig för en uppgång eller öppna korta positioner för att spekulera i en nedgång.

Så kallade Momentum signals baserat på 52-veckors höga och låga kurser, har påvisats att användas av finansanalytiker som underlag för köp- och säljrekommendationer som kan användas för swingtrading.

Swingtrading i ett nötskall

  • Swingtrading innebär att öppnar positioner som hålls öppna i ett par dagar och i vissa fall upp till ett par månader med syftet att tjäna på förväntade prisrörelser.
  • Swingtrading exponerar spekulanten mot risker som kan uppstå över natt och helg då positionerna fortsatt är öppna.

Målsättningen med swingtrading är att utnyttja prisrörelser i den tillgång som man spekulerar i. Många swingtraders föredrar därför att spekulera i volatila tillgångar.

Populära tillgångar är exempelvis högt omsatta aktier och kryptovalutor medan en del föredrar mindre volatila tillgångar.

Oavsett ens preferens så är syftet alltid att identifiera en tillgång vars pris förväntas fluktuera och till skillnad från investeringar i exempelvis aktier på längre sikt, så är swingtraders även intresserade av tillgångar som kan sjunka i värde. Därför är CFD-kontrakt ett handelsverktyg som används flitigt av swingtraders.

Swingtrading med CFD

För swingtraders är flexibilitet viktigt som bland annat innebär att kunna spekulera i både upp- och nedgång i ett sort antal tillgångar direkta avslut och hävstång.
Därför föredrar många swingtraders att handla med tillgångar med hjälp av CFD som erbjuder just dessa möjligheter.

Fördelar med Swingtrading

  • Kräver mindre tid än exempelvis daytrading.
  • Maximerar möjligheterna till avkastning på kort tid genom att fokusera på marknadssvängningar
  • En handelsstrategi som kan baseras på teknisk analys och därmed förenklar handelsprocessen.

Nackdelar med Swingtrading

  • Handelspositioner som behålls över natt och helg kan  ådra sig kostnader och marknadsrisk.
  • Kraftiga marknadsförändringar kan resultera i förluster.
  • Swingtraders går miste om långsiktiga marknadstrender.

Vi hoppas att vår artikel om swingtrading har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de CFD-mäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial och börja med CFD trading:

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Share